Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Oplevering nieuwbouwhuis? Gebruik de 5%-regeling

Geplaatst op 17 jul 2018 , bijgewerkt 17 jul 2018, 10:00

Vlak voor de bouwvak worden extra veel nieuwbouwwoningen opgeleverd. Jurgen Jansen, jurist bij Vereniging Eigen Huis, adviseert nieuwbouwkopers: maak gebruik van de 5%-regeling.

Kopers van nieuwbouw mogen 5 % van de aanneemsom achterhouden bij de notaris: de zogeheten 5%-regeling. De regeling is een stok achter de deur voor de aannemer om eventuele gebreken te herstellen. Welke acties zijn nodig om gebruik te maken van de 5%-regeling?

1. Controleer hoe de 5%-regeling wordt uitgevoerd  

Gebruikmaken van de 5%-regeling kan op twee manieren:  

  • De laatste termijnfactuur van 10 % van de aanneemsom wordt opgesplitst: de helft gaat naar de aannemer, de andere helft maak je aan de notaris over. De notaris zet de 5 % op een depotrekening. 
  • De aannemer stelt een bankgarantie van 5 % van de aanneemsom bij de notaris. Deze bankgarantie geeft dezelfde zekerheid als 5 % in een depot. In dit geval betaal je de volledige aanneemsom aan de aannemer; voordat je de laatste termijnfactuur betaalt, controleer je bij de notaris of de aannemer een (goede) bankgarantie heeft gesteld. Geeft de notaris geen groen licht? Stort dan alsnog 5 % van de aanneemsom in een depot. 

2. Houd de 5 % minstens 3 maanden achter 

De 5 % (depot of bankgarantie) mag drie maanden blijven staan. Zijn er bij de oplevering geen gebreken of zijn alle opleveringsgebreken al snel na de oplevering hersteld, dan kan de aannemer je vragen om te tekenen voor het vrijvallen van het depot. Doe dit niet, het depot geldt namelijk niet alleen voor opleveringsgebreken, maar ook voor gebreken die je in de eerste drie maanden na de oplevering ontdekt. Laat het depot dus in ieder geval drie maanden staan.

3. Zet de 5 % eventueel langer vast

Heeft de aannemer nog niet alle gebreken binnen drie maanden na de oplevering hersteld? Vraag de notaris dan schriftelijk om het depot of de bankgarantie langer aan te houden. Het bedrag dat je na de drie maanden handhaaft moet wel in redelijke verhouding staan tot de gebreken die er nog zijn. Staat er nog maar een klein gebrek open, bijvoorbeeld een kras op een raam, dan kun je niet de volledige 5 % achterhouden. Wie dat wel doet, moet rente betalen aan de aannemer.

Meer informatie

Over de auteur

Jurgen Jansen - Vereniging Eigen HuisJurgen Jansen is jurist bij Vereniging Eigen Huis: ‘De wettelijke 5%-regeling beschermt kopers van nieuwbouw. Ik adviseer kopers daar zeker gebruik van te maken.’