Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Ik wil zonnepanelen, kan ik in de toekomst nog salderen?

Geplaatst op 02 apr 2020 , bijgewerkt 02 apr 2020, 15:00

Regelmatig ontvangen wij vragen van leden of ze in de toekomst nog gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. In dit blog geeft fiscaal jurist, Bobby Raghoenath, antwoord op die vraag en licht hij toe welke veranderingen op komst zijn.

Hoe werkt salderen?

De stroom die je zelf opwekt met zonnepanelen en niet meteen verbruikt, lever je terug aan je energieleverancier. De teruggeleverde stroom mag je volledig in mindering brengen op de stroom die je hebt ontvangen. Dit heet salderen. Je ontvangt hiervoor dezelfde prijs als de prijs die je betaalt voor afname, inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.

Wat verandert na 2022?

Met ingang van 1 januari 2023 wil minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de salderingsregeling versoberen. Eind 2019 had de minister dat voornemen bekend gemaakt. De minister doet in een brief van 30 maart twee voorstellen: 

1. Minder snelle afbouw 

Per 1 januari 2023 mag je niet meer de volledige teruggeleverde stroom in mindering brengen op de stroom die je hebt ontvangen, maar een percentage daarvan. De tabel hieronder toont het definitieve afbouwpad. De afbouw gaat wel minder snel dan dat de minister eerder had aangekondigd

Jaar   2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031
 Salderings-percentage  100%  91%  82%  73%  64%  55%  46%  37%  28%  0%


De afbouw geldt alleen voor de stroom die je zelf niet nodig hebt en teruglevert aan de energieleverancier. De veranderingen hebben geen gevolgen voor de stroom die je zelf opwekt en direct gebruikt. Daarover betaal je geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE).

Om de afbouw toe te kunnen passen, is een digitale of slimme meter noodzakelijk. Alleen dan wordt duidelijk hoeveel energie huishoudens ontvangen en terugleveren. Uiterlijk 1 januari 2023 moeten alle huishoudens, met of zonder zonnepanelen, hierover beschikken. Weiger je deze meter, dan kun je een boete krijgen.

2. Hogere terugleververgoeding

Voor de teruggeleverde stroom die je niet mag salderen, ontvang je een vergoeding. Met ingang van 2023 gaat de terugleververgoeding van minimaal 70% naar 80% van de stroomprijs die je afspreekt met de energieleverancier. Dit is exclusief belastingen. Ter bescherming van de consument wordt dit minimum in de wet opgenomen.
Tot 2023 ontvangen je alleen een terugleververgoeding als je op jaarbasis meer hebt teruggeleverd dan dat je zelf hebt afgenomen. Door de afbouw van de salderingsregeling krijgt iedereen die stroom teruglevert met ingang van 2023, te maken met een terugleververgoeding. 

Salderen in de toekomst?

Tot 2031 kun je dus nog gebruik maken van de salderingsregeling, al wordt deze regeling na 2022 wel jaarlijks minder gunstig. Na 2030 ontvang je namelijk alleen een teruglevergoeding voor de teruggeleverde energie. Uit berekeningen van TNO blijkt dat zonnepanelen die vóór 2022 zijn aangeschaft een gemiddelde terugverdientijd van 7 hebben. Door de plannen van de minister kan de terugverdientijd van de zonnepanelen oplopen tot 9 jaar als er na die datum wordt geïnvesteerd. 

TNO meldt het volgende over de berekeningen:  “onzekere factoren kunnen tot langere of kortere terugverdientijden leiden. Voor investeringen in de periode tot en met 2023 leiden deze onzekerheden tot een spreiding van 1 à 2 jaar in de terugverdientijd. Voor investeringen in latere jaren tot 2030 kunnen deze effecten groter zijn.”  Wat de terugverdientijd van jouw panelen wordt, is mede afhankelijk van wanneer je de zonnepanelen koopt. Een garantie op 7 jaar terugverdientijd is er dus niet.

Meer informatie 

Over de auteur

Bobby Raghoenath - Vereniging Eigen HuisBobby Raghoenath is fiscaal jurist bij Vereniging Eigen Huis. “Een korte terugverdientijd is voor veel mensen doorslaggevend om tot investeren over te gaan. Of een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar door de plannen van de minister ook bij toekomstige investeringen nog haalbaar is, moet nog blijken.”