Verhalen over de huizenmarkt

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen, verhalen en tips van onze experts  en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook eens ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Een passende woning voor iedereen. Daar pleit ik voor!

Geplaatst op 01 mrt 2021 , bijgewerkt 01 mrt 2021, 19:00

Ons land heeft te kampen met woningnood. Een abstract thema voor degene met een leuk huis, van alle gemakken voorzien. Maar wist je dat er mensen zijn die levensbeslissingen moeten uitstellen, omdat zij simpelweg geen passende woning kunnen vinden? Onaanvaardbaar als je het mij vraagt!

We komen in Nederland zo’n 330.000 huizen tekort. Dergelijke aantallen hebben we niet meer gehoord sinds de Tweede Wereldoorlog. En het wordt alleen maar erger. Nieuwbouwplannen komen moeizaam op gang, goede voornemens komen niet snel genoeg van de grond. Voor ons als vereniging een hele grote zorg. Wat betekent dit voor onze leden? Wie wordt geraakt door de woningnood? En hoe?

Woningnood raakt starters in het hart

Woningnood kan iedereen raken. Eigenaren met een verhuiswens kiezen noodgedwongen voor een uitbouw, senioren kunnen nauwelijks geschikte levensloopbestendige woningen vinden. Maar degene die op zoek is naar zijn of haar eerste huis, de starter, heeft het op dit moment echt heel moeilijk. Aan de ene kant zijn er te weinig geschikte woningen voor hen, aan de andere kant worden zij weggeconcurreerd op het moment dat er wel iets vrijkomt. 
Starters hebben niet de gunstige voorwaarden die de doorstromer wel meeneemt uit de huidige hypotheek. Zij staan dus altijd met 1-0 achter. Daarnaast moet de starter concurreren met doorstromers en beleggers met overwaarde of eigen geld. De starter, die vaak niet zulke diepe zakken heeft, kan hier simpelweg nooit tegenop.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme stijging van de huizenprijzen. Waar een starter in 2012 gemiddeld € 185.000 betaalde voor een woning, was dat in 2020 gemiddeld  € 281.000. Al met al blijkt het vinden van een passende woning voor de starter bijna een onmogelijke opgave. Voor velen van hen een reden om grote levensbeslissingen, als bijvoorbeeld het krijgen van een kind, uit te stellen.

De maatschappij in het klein

Als belangenbehartiger in het domein wonen ga ik niet stilzitten en toekijken hoe wonend Nederland, en vooral de startende doelgroep, in een vicieuze cirkel van tegenslag raakt. Want de starter heeft nog een andere concurrent… en dat is de vermogende starter. Degene die een financiële achtervang hebben, ouders die bijspringen, de starters die samen een huis kopen in plaats van alleen.  Die tweedeling van kansarm en kansrijk, van vermogend en minder vermogend, van samen en alleen. Het is de maatschappij in een notendop. En nee, voor de hele wereld kan ik dat niet meteen oplossen. Maar binnen het domein wonen maak ik mij er hard voor om het verschil te maken! 

Iedereen heeft recht op een kwalitatief hoogwaardig huis

In de strijd tegen de woningnood hebben we, samen met 33 organisaties, allemaal actief op het brede werkveld van wonen, bouwen en op het werkveld van zorg en ondersteuning, de Actieagenda Wonen opgesteld. Hierin doen we concrete voorstellen aan het nieuwe kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. 

Wat wij bepleiten bij de politiek:

  • Er moeten de komende 10 jaar minimaal 100.000 woningen per jaar worden gebouwd.
  • 1/3 van de nieuwbouwwoningen moeten betaalbare koopwoningen zijn. 
  • Er moet een Nationaal Koopstartfonds voor nieuwbouwwoningen voor starters worden opgericht.
  • De regie van de woningmarkt moet bij de minister van Wonen liggen. Nu is de gemeente verantwoordelijk voor voldoende woningbouw.
  • De kosten voor het verduurzamen van je huis moeten omlaag. 

Kabinetsformatie 2021: Actieagenda Wonen

Onze Actieagenda Wonen heeft flinke draagkracht, is goed onderbouwd en bevat concrete aanbevelingen. Kortom, een product waar een nieuw kabinet niet omheen kan! Samen met onze 33 samenwerkingspartners strijden ervoor dat het plan waarheid wordt. Want een betaalbare passende woning vinden in een fijne buurt moet haalbaar zijn voor iedereen.

Over de auteur

Wike Wilbrink - Vereniging Eigen HuisWike Wilbrink is belangenbehartiger woningmarkt bij Vereniging Eigen Huis. Woningnood: “Ik ga niet stilzitten en toekijken hoe wonend Nederland, en vooral de startende doelgroep, in een vicieuze cirkel van tegenslag raakt.”