Deal!

Geplaatst op 11 feb 2014 , bijgewerkt 11 feb 2014, 09:13

Het blijft een zorgwekkend hoog getal: meer dan een miljoen Nederlandse koopwoningen staan 'onder water'. De hypotheek daarvan is hoger dan de wonin...

Het blijft een zorgwekkend hoog getal: meer dan een miljoen Nederlandse koopwoningen staan 'onder water'. De hypotheek daarvan is hoger dan de woningwaarde. Wie een vaste baan heeft en een solide huwelijk hoeft van een louter virtuele restschuld niet wakker te liggen. Maar wie wil of moet verhuizen, krijgt te maken met een restschuld die alles behalve virtueel is.

Daardoor is een 'verlies/verlies-situatie' ontstaan. Een woningeigenaar kan een baan elders in het land niet aannemen. Hij kan niet verhuizen omdat hij zijn restschuld niet kan meenemen. Vervolgens kan hij zijn oude hypotheek niet meer betalen omdat hij geen baan heeft. Verlies voor de klant, verlies voor de bank.

Tot nu toe leken de banken een blinde vlek voor dit probleem te hebben. De bedrijfshistorici moeten maar eens uitzoeken waarom de banken deze kwestie zo lang hebben laten liggen. Met de lancering van een website over restschulden (restschuldinfo.nl) laat het bankwezen nu echter zien dat zij dat probleem eindelijk erkennen.

Dat is goed nieuws. Namens de vereniging heb ik dan ook graag gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de introductie van wat officieel het 'Informatiepunt Restschuld' heet. En om een eerste reactie te geven.

Mijn belangrijkste vraag is natuurlijk wat het initiatief in de praktijk zal opleveren. Ik heb daarom in mijn praatje aangeven dat we als VEH een eenvoudig criterium zullen hanteren. Namelijk: hoe groter het aantal mensen dat via het informatiepunt geholpen wordt, des te groter is voor ons het succes.

Dat vergt dat de banken in de praktijk laten zien dat zij nu echt meer met woningbezitters willen meedenken. Als ze dát doen, zullen zij vaker een restschuld meefinancieren bij een nieuwe hypotheek. Dan kunnen mensen makkelijker verhuizen, waardoor ook de woningmarkt een duwtje in de rug krijgt. En omdat de proof of the pudding nu eenmaal in the eating is, heb ik voorgesteld dat de banken over drie maanden melden hoeveel mensen ze echt geholpen hebben met hun restschuld.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, pakte de handschoen meteen op. 'Deal!' klonk het toen ik weer naast hem plaats nam. Over drie maanden zitten we dus weer om de tafel. Om te kijken hoeveel mensen daadwerkelijk zijn geholpen.