Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Wonen en werken

Geplaatst op 09 mrt 2012 , bijgewerkt 09 mrt 2012, 10:12

U heeft het overal al kunnen lezen: in 2011 kregen slechts 2.000 mensen een vast arbeidscontract aangeboden. Zevenennegentig procent minder dan in 2...

U heeft het overal al kunnen lezen: in 2011 kregen slechts 2.000 mensen een vast arbeidscontract aangeboden. Zevenennegentig procent minder dan in 2010. Wat betekent dit voor de huizenmarkt?

Moeilijker een hypotheek

Zoals bekend is het momenteel erg moeilijk geworden een hypotheek te krijgen. En als flexwerker kun je het al helemaal vergeten. Als minder mensen een vaste baan wordt aangeboden, en er dus meer flexwerkers komen, kan dat alleen maar betekenen dat minder huishoudens in aanmerking komen voor een eigen woning.

Vraaguitval

Dit betekent niet alleen minder starters - dus vraaguitval - in de koopsector. Het betekent ook extra druk op de huursector. Voor zover flexwerkers tot de sociale huursector worden toegelaten (onder de 34.000 euro), krijgen zij te maken met lange wachttijden. Wachttijden die door hun komst alleen maar langer worden. Bij een huishoudinkomen van boven de 34.000 euro is men aangewezen op het schaarse - en dus veel duurdere - vrije huursegment.

Flexibiliserig is een trend

Nu zou je kunnen denken: 'als de crisis voorbij is, komt het wel weer goed met de vaste contracten.' Daarbij zijn twee kanttekeningen te maken. Ter eerste is de flexibilisering van arbeidsverhoudingen een trend die zich ook los van de crisis voltrekt. Overigens ook omdat mensen daar soms bewust zelf voor kiezen. Er komen meer zzp'ers en mensen veranderen gemakkelijker van baan. Ten tweede biedt ook een vast arbeidscontract niet meer de ijzeren zekerheid van voorheen. Ook vaste werknemers kunnen worden ontslagen en er zweven plannen in de luchtde om het ontslagrecht verder te versoepelen.

Omgaan met een nieuwe realiteit

Conclusie: de arbeidsmarkt is fundamenteel aan het veranderen. De flexibilisering zet gestaag door. Betekent dit dat hoe langer hoe minder mensen in aanmerking zullen komen voor een eigen woning? Dat kan natuurlijk niet. En het is ook helemaal niet nodig. Net zomin als een vaste baan levenslange zekerheid biedt, vertegenwoordigt een bestaan als flexwerker per definitie een inkomensrisico. Er zijn heel veel goed opgeleide flexwerkers, die bij wijze van spreken 'overal' terecht kunnen. Zeker als de arbeidsmarkt straks krapper wordt als gevolg van de vergrijzing. Ook banken zullen met deze nieuwe realiteit moeten leren omgaan. Opdat in Nederland ook mensen zonder vaste baan een huis kunnen kopen.

Volg Rob Mulder via twitter: @rob_mulder