Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Begrotingsakkoord en woningmarkt

Geplaatst op 27 apr 2012 , bijgewerkt 27 apr 2012, 07:01

Knap dat de Tweede Kamer er binnen twee dagen in is geslaagd alsnog een begrotingsakkoord te sluiten. Daar hadden weinig Den-Haag-watchers rekening m...

Knap dat de Tweede Kamer er binnen twee dagen in is geslaagd alsnog een begrotingsakkoord te sluiten. Daar hadden weinig Den-Haag-watchers rekening mee gehouden. Wat betekent het voor de woningmarkt?

Overdrachtsbelasting

Vereniging Eigen Huis is vanzelfsprekend erg blij dat nu eindelijk vaststaat dat de overdrachtsbelasting op 1 juli 2012 niet omhoog gaat naar 6 procent. Dat het lage tarief van 2 procent ook na 1 juli wordt gehandhaafd, is belangrijk voor iedereen die de komende maanden een huis wil kopen. Hulde dus aan de Tweede Kamer!

Hypotheekrenteaftrek

Het 'bezuinigingspakket' bevat opmerkelijk veel lastenverzwaringen. Eén daarvan betreft een vermindering van de hypotheekrenteaftrek, waardoor meer belasting binnenkomt. Nieuwe hypotheken komen alleen nog in aanmerking voor renteaftrek indien zij minimaal annuïtair worden afgelost. Vereniging Eigen Huis heeft eerder aangegeven dit een slechte maatregel te vinden, vooral vanwege het onderscheid tussen oude en nieuwe gevallen. Niet alleen wordt de rekening hierdoor vooral neergelegd bij jongere generaties. Het is daarnaast belemmerend voor de doorstroming op de woningmarkt. Niemand wil een nieuwe hypotheek als de oude fiscaal gunstiger wordt behandeld. Aan gezondmaking van de woningmarkt draagt deze maatregel dus bepaald niet bij.

Hervorming woningmarkt

De kansen op een echte hervorming van de woningmarkt zijn echter nog lang niet verkeken. Niets biedt meer kansen op verandering dan verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet. Om de woningmarkt werkelijk gezond te maken wil Vereniging Eigen Huis stapsgewijs toewerken naar minder overheidsinmenging in zowel de huur- als de koopsector . De sociale huren groeien dan langzaam maar zeker toe naar een marktconform niveau en de hypotheekrenteaftrek kan stapsgewijs worden afgebouwd. En doordat de overheid dan meer inkomsten binnenkrijgt (zowel door de lagere hypotheekrenteaftrek als door afroming van de hogere huuropbrengsten bij de woningcorporaties), kunnen de belastingtarieven omlaag en blijft wonen voor huurders en kopers toch betaalbaar. In de aanloop naar de verkiezingen komen we met nadere voorstellen, waarmee de politiek haar voordeel kan doen. Vereniging Eigen Huis werkt met de Woonbond, Aedes, NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro aan een integraal plan hiervoor.