Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Kunduz: glas halfvol

Geplaatst op 04 mei 2012 , bijgewerkt 04 mei 2012, 08:06

Niets is zo gemakkelijk als alleen maar kritiek spuien. Zoals op het woningmarktakkoord van de Kunduz-coalitie. Ik noem geen namen. Op die manier mi...

Niets is zo gemakkelijk als alleen maar kritiek spuien. Zoals op het woningmarktakkoord van de Kunduz-coalitie. Ik noem geen namen. Op die manier mis je echter de kansen die het akkoord biedt op daadwerkelijke verbetering van de situatie op de woningmarkt.

Grote bedenkingen

Vereniging Eigen Huis heeft grote bedenkingen bij de precieze invulling van de woningmarktparagraaf van het 'Kunduz-akkoord'. Zo hebben wij meteen laten weten het onderscheid in behandeling tussen bestaande en nieuwe hypotheken oneerlijk en schadelijk te vinden. Oneerlijk omdat het de rekening eenzijdig neerlegt bij de jonge generatie. Dus bij starters. En schadelijk omdat het de dynamiek op de woningmarkt alleen maar verder tegenwerkt. 

Hervormingsbereidheid

Maar deze grote bedenkingen nemen niet weg dat we heel blij zijn met de hervormingsbereidheid die uit het Kunduz-akkoord blijkt. Het is duidelijk dat er nu een politieke meerderheid is ontstaan die tot hervorming van de woningmarkt bereid is. Dat is winst, want die meerderheid was er eerst niet. 

Inhoudelijk moet het deugen

Op de nu gebleken politieke hervormingsbereidheid kunnen we voortbouwen om tot plannen te komen die ook inhoudelijk deugen. Daarbij staat voor Vereniging Eigen Huis vast dat je de woningmarkt alleen daadwerkelijk kunt hervormen als je een paar uitgangspunten in acht neemt:

  • Het moet over de gehele linie, integraal, huur en koop, vraag en aanbod, bestaande en nieuwe gevallen. Door schotten te plaatsen en uitzonderingen te maken, komen we niet veel verder.
  • Het moet zoveel mogelijk inkomensneutraal. De hypotheekrenteaftrek kun je zien als een correctie op de hoge belastingtarieven in Nederland. Als je de hypotheekrenteaftrek afbouwt, dan dus ook de belastingtarieven.
  • Het moet geleidelijk. Denk aan een periode van dertig jaar. 

Verkiezingstijd

Verkiezingstijd is de uitgelezen periode om politieke partijen met goede argumenten te overtuigen van een betere invulling van de woningmarkthervorming. Dan is het wel belangrijk te kapitaliseren op de hervormingsbereidheid die de politiek nu eindelijk toont. Het leveren van cynisch commentaar - ik noem geen namen - lucht wellicht op, maar helpt de woningmarkt niet verder.