Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Meepraten 4.0

Geplaatst op 30 mei 2012 , bijgewerkt 30 mei 2012, 08:01

In de aanloop naar de vaststelling en presentatie van WONEN 4.0 heeft Vereniging Eigen Huis de mening gepeild van haar achterban. En ook de komende t...

In de aanloop naar de vaststelling en presentatie van WONEN 4.0 heeft Vereniging Eigen Huis de mening gepeild van haar achterban. En ook de komende tijd kunnen leden en niet-leden hun opvattingen aan ons kenbaar maken. En hierover met ons – en met elkaar – in discussie gaan.

Internetpeiling

Vereniging Eigen Huis weet al sinds april 2010 dat haar achterban in meerderheid niet dogmatisch aankijkt tegen de hypotheekrenteaftrek. Dat is toen namelijk gebleken uit een grootschalige internetpeiling, waaraan meer dan 120.000 mensen meededen. Circa 87 procent van de deelnemers was lid van Vereniging Eigen Huis. Op de hypotheekrenteaftrek bleek voor een meerderheid van de deelnemers geen taboe te rusten. Wel gaven veel eigenwoningbezitters aan zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van het wonen, de waarde van het eigen huis, alsook de verkoopbaarheid ervan. Deze zorgen heeft Vereniging Eigen Huis meegenomen in de onderhandelingen over WONEN 4.0. De verkoopbaarheid van de woningen is één van de doelstellingen van het plan. Een set van maatregelen brengt de dynamiek terug op de woningmarkt en maakt kopen en verkopen gemakkelijker. Ondanks de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek (in 30 jaar) worden blijvende betaalbaarheid en een beheerste waardeontwikkeling van woningen bereikt door compensatie via lagere belastingtarieven en de afbouw van het eigenwoningforfait. Daarmee blijft de koopkracht en de financieringscapaciteit van huishoudens zoveel mogelijk op peil.

Ledenpanel

Vereniging Eigen Huis heeft verder de beschikking over een Ledenpanel, waaraan op dit moment zo’n 12,5 duizend leden deelnemen. Op reguliere basis leggen wij dit panel vragen voor over uiteenlopende inhoudelijke kwesties, alsook over het functioneren van de vereniging zelf. Zodoende wisten wij tijdens de onderhandelingen over WONEN 4.0 al dat:

  • het volgens 98 procent van de leden de rol van Vereniging Eigen Huis is om mee te denken over de toekomst van de woningmarkt;
  • circa 80 procent van de leden een goede zaak vindt dat wij dit samen met andere partijen doen;
  • circa twee derde van de leden voorstander is van afbouw van de hypotheekrenteaftrek met compensatie via lagere belastingtarieven. Dit terwijl ruim 20 procent (voorafgaand aan de presentatie van WONEN 4.0) aangeeft hierover geen mening te hebben. Dit betekent dus dat maar heel weinig mensen er op voorhand tegen zijn.

Vanzelfsprekend was het voor Vereniging Eigen Huis bij de totstandkoming van WONEN 4.0 essentieel te weten dat belangrijke onderdelen van het plan niet zouden indruisen tegen de mening van een groot deel van de leden. Dat was gelukkig niet het geval. Integendeel, we voelden ons door de uitkomsten van het Ledenonderzoek aangemoedigd om op de ingeslagen weg door te gaan. 

Community

Op de dag van de presentatie van WONEN 4.0 heeft Vereniging Eigen Huis daarnaast een zogeheten community gelanceerd. Hierop kunnen leden en niet-leden hun opvattingen kwijt over WONEN 4.0 en aanverwante kwesties. De vereniging biedt mensen op deze manier een podium om met elkaar in discussie te gaan. De vereniging monitort de discussie nauwgezet, maar mengt zich niet actief in elke discussie. Geïnteresseerde deelnemers zijn namelijk prima in staat deze discussies onderling te voeren.

Twitter

Tot slot zijn mijn collega Bob Maas (@Bob_Maas), secretaris WONEN 4.0, en ondergetekende (@Rob_Mulder) graag beschikbaar op Twitter voor discussies in 140 tekens! Want hoewel de presentatie van WONEN 4.0 voor de vertegenwoordigers van Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Aedes en de makelaarsorganisaties NVM/VBO Makelaar/VastgoedPRO aanvoelde als een afsluiting (na anderhalf jaar onderhandelen), zijn we ons er zeer van de bewust dat dit voor de rest van Nederland pas het begin is van de discussie over WONEN 4.0. Die discussie zullen we heel graag voeren. In het belang van de eigenwoningbezitters en van de Nederlandse woningmarkt als geheel.