Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Deense winst

Geplaatst op 22 jun 2012 , bijgewerkt 22 jun 2012, 07:15

Het gebrek aan concurrentie op de hypotheekmarkt blijft grote zorgen baren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft beloofd de vinger aan d...

Het gebrek aan concurrentie op de hypotheekmarkt blijft grote zorgen baren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft beloofd de vinger aan de pols te houden. Daarnaast probeert Vereniging Eigen Huis zelf actief bij te dragen aan meer concurrentie. Namelijk via haar steun aan de introductie van het Deense hypotheekmodel.

NMa

Vereniging Eigen Huis heeft in 2010 de noodklok geluid bij de NMa. Wij zagen namelijk de marges tussen de Nederlandse hypotheekrente en de kapitaalmarktrente verdubbelen sinds het uitbreken van de crisis. Dit was tevens de periode waarin, vanwege diezelfde crisis, veel buitenlandse concurrenten het op de Nederlandse hypotheekmarkt voor gezien hielden. Er werd een onderzoek opgestart. En toen de NMa in 2011 haar eindrapport uitbracht, waren de marges volgens de mededingingswaakhond alweer gedaald. Het is niet denkbeeldig dat juist de maatschappelijke commotie en het onderzoek als zodanig daarvan de oorzaak waren.

Vatbaar

De NMa kwam tevens tot de uitspraak dat de Nederlande hypotheekmarkt vatbaar is voor mededingingsbeperkend gedrag. Een reden voor de NMa om de vinger aan de pols te houden. Sindsdien horen we, athans waar het gaat om de hypotheekmarges, niet veel meer van de NMa. Hopelijk is dit omdat een mededingdingtechnisch onderzoek meer kans van slagen heeft, wanneer het niet aan de grote klok wordt gehangen dat je er mee bezig bent. Hoe dan ook: het is met de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt nog steeds bar en boos. Er zijn maar vier grote aanbieders, waarvan drie van Brussel niet mogen stunten met de prijs en de vierde (Rabo) dus ook geen enkele concurrentieprikkel heeft. Bovendien zijn banken momenteel te risicomijdend om veel extra hypotheken te verstrekken. Dus waarom zou je dan, als grootbank, de rente aantrekkelijk maken? Met als gevolg dat de hypotheekrente in Nederland veel hoger is dan die in de ons omringende landen.

Actief

Vereniging Eigen Huis wil niet lijdzaam afwachten hoe dit verder gaat. We hebben besloten ook zelf actief te gaan bijdragen aan meer concurrentie op de hypotheekmarkt. Namelijk door onze steun te geven aan de introductie van het Deense hypotheekmodel in Nederland, samen met De Hypotheekshop en Solid Mortgages. Dat is namelijk - als het lukt - een uitstekende manier om de positie van de grootbanken op de Nederlandse hypotheekmarkt terug te dringen, alsook hun winstmarges. In Denemarken wordt het geld voor hypotheken rechtstreeks op de kapitaalmarkt geleend en gefinancierd met obligaties. De rente is 1,5 à 2 %-punt lager dan in Nederland. Dan moeten de grootbanken wel concurreren, of ze het willen of niet. Tel uit je Deense winst!

Volg Rob Mulder ook op twitter (@Rob_Mulder)