Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Hervormen, bezuinigen, investeren

Geplaatst op 26 jun 2012 , bijgewerkt 26 jun 2012, 06:48

WONEN 4.0 is een hervormingsplan dat de woningmarkt gezond kan maken. Tegelijkertijd is het goed voor de overheidsfinanciën. En het zorgt voor extra ...

WONEN 4.0 is een hervormingsplan dat de woningmarkt gezond kan maken. Tegelijkertijd is het goed voor de overheidsfinanciën. En het zorgt voor extra investeringen in de woningmarkt. Hervormen, bezuinigen en investeren kunnen dus, anders dan soms gedacht, goed samengaan. Maar dan is de volgorde der dingen wel heel belangrijk.

Hervormen


Zowel in de koop- als in de huursector is in een periode van tientallen jaren een kluwen aan beleid ontstaan. Er wordt enorm veel geld rondgepompt en er zijn veel regels. Maar het resultaat is er helemáál niet naar. In de sociale huursector zijn, ondanks dat zij een derde van de woningvoorraad beslaat, lange wachttijden. Tegelijkertijd kunnen starters maar moeilijk aan een koopwoning komen. Op de woningmarkt is weinig doorstroming. Er worden onvoldoende huizen gebouwd. Enz enz. Als je zulke slechts resultaten bereikt met zoveel beleid, is er maar één recept: de gehele overheidsinmenging op de woningmarkt tegen het licht houden. Met - wat WONEN 4.0 betreft - als uitkomst:
- een terugtred van de overheid (waaronder een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek en van de huurprijsregulering);
- met behoud van de betaalbaarheid van het wonen als kerntaak (woontoeslag voor de lagere en bescheiden middeninkomens en compensatie via verlaging van de inkomstenbelasting).

Bezuinigen


Hoewel de overheid in WONEN 4.0 géén greep in de kas doet van huurders en eigenwoningbezitters (alle extra inkomsten worden teruggesluisd naar de huishoudens en naar de woningmarkt), helpt ons plan tevens de overheidsfinanciën weer in het gareel te krijgen. Net zoals de malaise op de woningmarkt de overheid enorm veel heeft gekost, zal een opleving van de woningmarkt de overheid heel veel opleveren. Als mensen weer kunnen en willen verhuizen, profiteren de bouw, de verhuisbedrijven, de meubelboulevards, de makelaars, de stoffeerders. Een beter functionerende woningmarkt bevordert ook de arbeidsmobiliteit en daarmee de eonomische groei in zijn algemeenheid. Hoe meer bedrijvigheid en werkgelegenheid, hoe meer belastinginkomsten voor de overheid.

Investeren


En zonder dat het de overheid een cent hoeft te kosten, zal er ook weer meer worden geïnvesteerd in de woningmarkt. In de eerste plaats door mensen die weer gemakkelijker een nieuwe woning kunnen kopen. In de tweede plaats door bouwbedrijven die weer afzetmogelijkheden krijgen. In de derde plaats door commerciële verhuurders en andere aanbieders die dankzij WONEN 4.0 een gelijk speelveld krijgen.

3-in-1


Juist doordat gezondmaking van de woningmarkt de primaire insteek is van WONEN 4.0, krijg je de gunstiger overheidsfinanciën en de extra investeringen er als het ware gratis bij. Dat lukt je niet als bezuinigen je beginpunt is (werkt echte hervorming alleen maar tegen en er is geen geld voor investeringen). En het lukt je al evenmin als je begint met extra investeringen (kost de overheid juist geld en laat de fundamentele onevenwichtigheden in stand). Nee, 3-in-1 (én én én) krijg je alleen als je de problemen bij de wortel aanpakt. Via echte hervorming. Via WONEN 4.0.

Volg Rob Mulder ook op twitter (@Rob_Mulder)