Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

De consument als melkkoe

Geplaatst op 30 okt 2012 , bijgewerkt 30 okt 2012, 13:38

Achter de energierekening gaan grote machten schuil. Dat bewijst het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord. Het staat vol met verduurzamingsstimulanse...

Achter de energierekening gaan grote machten schuil. Dat bewijst het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord. Het staat vol met verduurzamingsstimulansen.  Maar wat doet het met uw prijs voor energie?

Het regeerakkoord zet volop in op duurzaam groeien en vernieuwen. De doelstelling is om 16% duurzame energie in 2020 te realiseren, terwijl we nu op 4% zitten. Energiebesparing krijgt prioriteit. Mooie maatschappelijke doelen, maar u en ik betalen de prijs.

Grote machten

Uit het regeerakkoord blijkt dat de verduurzaming naast het milieu vooral ten gunste komt van grote machten zoals de energieproducten en -leveranciers, netbeheerders en overheid. Een greep uit de energiemaatregelen in het akkoord:

  • De subsidie voor duurzame energie bij grootschalige projecten (SDE+) wordt voortgezet en de uitgaven voor deze regeling worden verhoogd.  De consument betaalt straks het budget voor deze regeling, middels een toeslag op de energierekening.
  • De energieproducten moeten mogelijk voor een deel groene energie gaan leveren door een leveranciersverplichting en een bijmengverplichting. Dikke kans dat de prijs hiervoor doorberekend wordt aan de consument. Terwijl aan het eind van de kabinetsperiode de producenten een compensatie voor de lastenverzwaring ontvangen.
  • Voor de energie die de consument zelf, kleinschalig in de buurt, opwekt, wordt een korting gegeven op de energiebelasting. Hoe meer consumenten zelf produceren, hoe minder energiebelasting ze betalen. Daarnaast blijft voor zonnepanelen op het eigen dak de salderingsregeling van kracht. Met de korting op de energiebelasting wordt een perspectief geboden voor VvE's en andere kleinschalige projecten vanuit consumenten, die geen gebruik kunnen maken van de huidige salderingsregeling. Dat is op zich mooi, maar minder mooi is wie deze uitbreiding van de regeling betaalt. U raadt het al: de consument, door middel van een verhoging van het reguliere energiebelastingtarief. 
  • Voor windenergie op zee wordt met netbeheerders de benodigde transportinfrastructuur verkend. En dan te bedenken dat de uitbreiding van de transportcapaciteit door de consument wordt betaald.

Gelijkwaardige positie

Zoals u leest trekt de consument bij de verduurzamingsslag aan het kortste eind. Terwijl er juist veel op dit terrein van hem en specifiek de eigenwoningbezitter verwacht wordt. Vereniging Eigen Huis vindt dat de consument een meer gelijkwaardige positie in de wereld achter de energierekening moet krijgen. We hebben momenteel voor minder dan een derde invloed op onze energierekening. Ik zeg op naar een betere energiepositie, en daarmee een eerlijkere energieprijs, voor de consument! De consument die verbruiker is. Die in toenemende mate zelf energie op zal wekken en daarmee een prosument wordt.