Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Energielabel: rekkelijken en preciezen

Geplaatst op 27 nov 2012 , bijgewerkt 27 nov 2012, 11:38

Over het verplichte energielabel voor woningen en de invoering daarvan lopen de meningen nogal uiteen. Rekkelijken en preciezen staan tegenover elkaa...

Over het verplichte energielabel voor woningen en de invoering daarvan lopen de meningen nogal uiteen. Rekkelijken en preciezen staan tegenover elkaar.

Preciezen

De preciezen vinden dat het bezit van een energielabel zonodig met fysiek geweld moet worden gehandhaafd. Bij wijze van spreken dan. Geen middel is hen te zwaar. Het gaat tenslotte om het milieu. Huiseigenaren moeten niet zeuren. Wat is nou een paar honderd euro voor een label? Tot de precieze behoort in elk geval de milieulobby. En natuurlijk degenen die commerciële belangen hebben bij het opstellen van circa 4 miljoen energielabels in de koopsector. Ambtenaren van het betrokken ministerie hebben zich, onder leiding van een aantal opeenvolgende bewindspersonen, in het kamp van de preciezen gemanoeuvreerd. Onder verwijzing naar dreigende Boetes uit Brussel predikt men de zuivere leer.

Rekkelijken

Tot de rekkelijken behoort daarentegen een meerderheid van de Tweede Kamer. Ook de rekkelijken vinden energiebesparing heel belangrijk, maar de middelen die daarvoor worden ingezet moeten wel enigszins proportioneel zijn, bijdragen aan een positieve houding onder burgers en geen onnodige weerstand wekken. De rekkelijken cultiveren niet het beeld van Brussel als boeman. Nee, zij vinden dat de regering moet gaan praten in Brussel. Om te kijken hoe je het energielabel kunt invoeren op een manier die:

  1. minder onnodige kosten met zich meebrengt voor huiseigenaren;
  2. uitgaat van positieve in plaats van negatieve prikkels.

Zodra je Brussel de overtuiging geeft dat je het energielabel als lidstaat zodanig wilt invoeren en handhaven, dat de doelstelling van energiebesparing optimaal wordt gediend, valt met de Europese Commissie uitstekend te praten over de exacte manier waarop je dat doet.

Waar staan wij?

Tot de rekkelijken behoort ook Vereniging Eigen Huis. Wij zijn naar Brussel gegaan en hebben zelf uit de mond van Brusselse ambtenaren gehoord dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Sterker nog: zoveel lidstaten, zoveel zinnen. Je dacht toch niet dat ze in Portugal op dezelfde manier met het label omgaan als in Finland? Natuurlijk niet. Er is heel veel ruimte voor nationale vormgeving. Maar dan moet je wel naar Brussel gaan om het uit te leggen. Onze indruk is dat minister Blok dat nu ook van plan is. Prima. Hij lijkt me geen man die onnodige lasten aan burgers wil opleggen en onnodige weerstand wil opwekken tegen energiebesparingsmaatregelen.

Basislabel

Vereniging Eigen Huis heeft nog steeds een heel goed alternatief in de aanbieding: een label op basis van eenvoudige woningkenmerken. Met name het bouwjaar van een woning blijkt een heel goede voorspeller te zijn van de energiezuinigheid van een woning. Door alle woningen in Nederland een  basislabel te geven afgeleid van dergelijke criteria, voldoet Nederland in één klap aan de Brusselse regelgeving. Tegen minimale kosten voor de burgers. Natuurlijk is het wel zo dat woningen die tussentijds energiezuiniger zijn gemaakt, eigenlijk een gunstiger energielabel verdienen. In dat geval krijgen de eigenaren van die woningen er een zelfstandig belang bij om een meer gedetailleerd label te laten opstellen. Dat is een voorbeeld van positieve in plaats van negatieve prikkels.

Op dit moment zijn de rekkelijken aan de winnende hand. Hopelijk houdt de Tweede Kamer zijn rug recht, gaat minister Blok snel praten in Brussel, en blijft dat dus zo.