Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Wie de jeugd heeft

Geplaatst op 22 apr 2014 , bijgewerkt 22 apr 2014, 09:07

Op Goede Vrijdag had ik in Den Haag een ontmoeting met een groep 'high potentials' uit de Rijksdienst. Het betrof net afgestudeerde jonge ambtenaren...

Op Goede Vrijdag had ik in Den Haag een ontmoeting met een groep 'high potentials' uit de Rijksdienst. Het betrof net afgestudeerde jonge ambtenaren die, binnen het Rijk, een postacademische opleiding volgen van één jaar. Deze zogeheten Bofeb-opleiding (beroepsopleiding financieel-economisch beleidsambtenaar) heeft in haar 25-jarige bestaan al menig topambtenaar voortgebracht.

Toen ik nog bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) werkte (2004-2010), had ik al de gewoonte deze veelbelovende jonge ambtenaren jaarlijks uit te nodigen in ons gebouw aan de Lange Vijverberg. Zo kon ik hun iets vertellen over onze organisatie, en natuurlijk over de spannende onderwerpen waarmee wij ons als adviesraad bezig hielden. Zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid en de ontwikkelingen in het mediabestel, om maar eens wat te noemen. Mijn filosofie was steeds: het is belangrijk dat toekomstige hoge ambtenaren méér van ons weten dan je in de krant kunt lezen. Omgekeerd kon ik van hen horen wat zij ervan vonden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, nietwaar?

Die traditie zet ik bij Vereniging Eigen Huis (VEH) graag voort. En daarom heb ik de Bofeb-studenten met plezier verteld over veertig jaar VEH. Over wie wij zijn en wat we doen. Over hoe wij in 1974 zijn begonnen als 'militante actiegroep'. Over hoe we in decennia daarna 'Salonfähig' zijn geworden, en plaats hebben genomen aan overlegtafels. En over de dilemma's die dat meebrengt: de voortdurende afweging tussen stille diplomatie enerzijds en hard op de trom slaan in de media anderzijds. Met als criterium: wat werkt in een gegeven situatie het beste uit voor onze achterban?

Dit verklaart waarom wij ons bijvoorbeeld enerzijds enorm hebben ingezet voor het gezamenlijke woningmarktplan WONEN 4.0 (met huurders, verhuurders en makelaars), en anderzijds juist hebben besloten het Energieakkoord van de SER niet te ondertekenen. Omdat het soms in het belang van onze achterban is om compromissen te sluiten, en soms niet.

De jonge professionals hielden mij ook een spiegel voor: waarom zouden wij - zoals onze babyboom-ouders - eigenlijk überhaupt lid worden van een vereniging? En waarom van VEH? We kunnen alle informatie toch gratis krijgen via internet? En als we deskundig advies willen, is er toch altijd wel een Facebook vriend die daar verstand van heeft?

Dit zijn heel legitieme vragen. Het is aan de vereniging om ook nieuwe generaties de waarde van een lidmaatschap te laten ervaren. De een zal daarbij belangrijk vinden dat je als lid altijd kunt bellen voor informatie en advies, terwijl een ander wellicht met name de kwantumkorting op verzekeringen op prijs stelt. Weer een ander hecht misschien vooral aan het abonnement op Eigen Huis Magazine, aan de kracht van het collectief, aan digitale community's, … of aan een geheel nieuwe dienst aan onze leden, die we nog moeten ontwikkelen, want we willen onze dienstverlening natuurlijk doorlopend bij de tijd houden.

Door veel met jonge mensen te praten, krijgen zij aan de ene kant een beter beeld van wat Vereniging Eigen Huis beweegt, en krijgen wij aan de andere kant meer zicht op wat we als vereniging kunnen betekenen voor een nieuwe generatie (potentiële) eigenwoningbezitters. Wat dat betreft was het zeker een goede vrijdag!

Volg ons ook op Twitter: @eigenhuis en @rob_mulder