Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Niet stoppen met nadenken over de woningmarkt

Geplaatst op 23 sep 2014 , bijgewerkt 23 sep 2014, 08:29

Deze zomer had ik het voorrecht 14 hoofdrolspelers op de woningmarkt te mogen interviewen: prominente vertegenwoordigers van de makelaars, de notari...

Deze zomer had ik het voorrecht 14 hoofdrolspelers op de woningmarkt te mogen interviewen: prominente vertegenwoordigers van de makelaars, de notarissen, de bouwers, de projectontwikkelaars, de bankiers. De interviews zijn door Vereniging Eigen Huis uitgegeven onder de titel "7 vragen aan 14 kopstukken over wonen in de 21ste eeuw" (7-14-21). Het boek is gratis te downloaden via 7 vragen aan 14 kopstukken (7-14-21). Onderstaand enkele persoonlijke observaties bij de interviews.

In de eerste plaats heb ik nog eens kunnen ervaren dat er in de woonsector en aanverwante sectoren enorm veel kennis en visie aanwezig is. De geïnterviewde kopstukken laten zien over de schutting van hun eigen sector heen te willen kijken. Ook blijken er veel gedeelde idealen te zijn, zoals een gezonde woningmarkt, waar kopers én huurders tot hun recht komen en tweedeling wordt voorkomen.

In de tweede plaats ziet iedereen wel in dat de overheid dit ideaal niet in z'n eentje kan bereiken. De politieke logica geeft in dat er alleen in tijden van crisis voldoende draagvlak wordt gevoeld om de woningmarkt op de schop te nemen. Terwijl dit uit sociaal en economisch oogpunt precies het verkeerde moment is. De geïnterviewde kopstukken blijken zeer gemotiveerd om de politiek hierbij te helpen. Wat zou het mooi zijn als het dak wordt gerepareerd als de zon schijnt, in plaats van te wachten tot het weer stortregent.

De vraag is mij de afgelopen dagen gesteld of we de woningmarkt niet beter met rust kunnen laten, zoals het kabinet wil. Dit hangt af van wat je onder rust verstaat. Het lijkt mij onverstandig om onder het kopje 'rust op de woningmarkt' de problemen te laten voor wat ze zijn. Denk aan de lange wachtrijen in de sociale huursector, de problemen die zzp'ers en flexwerkers hebben om een hypotheek te krijgen en aan 1,4 miljoen huishoudens die moeilijk kunnen verhuizen omdat ze met huis en hypotheek onder water staan.

Mij persoonlijk geeft het méér rust als er wel degelijk wordt nagedacht over hoe we de woningmarkt op termijn beter kunnen laten functioneren en de problemen kunnen aanpakken. Plannen daartoe moeten geleidelijk worden ingevoerd: niet voor niets besloeg het woningmarktplan WONEN 4.0 van VEH, de makelaars, Woonbond en Aedes een termijn van dertig jaar. Bovendien is WONEN 4.0 het type hervorming waardoor we er met z'n allen op vooruitgaan, in plaats van achteruit, wat vaak het geval is bij hervormen met de botte bijl.

Om zo'n plan, goed voorbereid, over enkele jaren geleidelijk te kunnen uitvoeren, moet er nú over worden nagedacht. Door belanghebbenden in de sector samen met de politiek. De interviews in het boek 7-14-21 geven duidelijk aan dat alle sectoren van de woningmarkt hiertoe graag bereid zijn. Het is aan de politiek om dit aanbod te accepteren.