Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

NIBUD-normen

Geplaatst op 16 dec 2014 , bijgewerkt 16 dec 2014, 11:04

Er is nogal wat kritiek op de strengere hypotheeknormen van het NIBUD die vanaf 1 januari 2015 zullen gelden. Vereniging Eigen Huis kijkt hier genua...

Er is nogal wat kritiek op de strengere hypotheeknormen van het NIBUD die vanaf 1 januari 2015 zullen gelden. Vereniging Eigen Huis kijkt hier genuanceerd tegen aan.
 
Om te beginnen heeft Vereniging Eigen Huis een traditie waar ik trots op ben. Zij heeft namelijk al vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw haar leden gewaarschuwd om niet te véél te lenen voor hun eigen huis. Toen ik in 2010 bij de vereniging kwam werken, was ik erg blij daarvan tal van schriftelijke weerslagen aan te treffen, zowel in Eigen Huis Magazine als in de landelijke media. En ook anno 2014 vinden wij niet zozeer steeds méér lenen, maar vooral veilig en verantwoord lenen van het allergrootste belang. In dit opzicht is het goed dat een gerenommeerd instituut als het NIBUD jaarlijks hiervoor normen opstelt voor wat 'veilig en verantwoord' is.
 
Iets anders is de mechanische toepassing van de door het NIBUD opgestelde leennormen. Als gevolg van de crisis zijn de banken, de toezichthouder en de politiek in een kramp geschoten die ertoe heeft geleid dat maatwerk bij de hypotheekverstrekking in Nederland in feite is afgeschaft. Van een overdaad aan 'maatwerk' (waardoor mensen te diep in de schulden werden gestoken) zijn we in het andere uiterste geschoten van het geheel in de ban doen ervan (waardoor de Nibud-normen gedachteloos aan eenieder wordt opgelegd). Nu we uit de crisis lijken te kruipen, hoop ik dat ook het gezonde verstand bij de hypotheekverstrekking langzaam maar zeker weer van het slot mag. Met de NIBUD normen is uitstekend te werken, mits op een verstandige manier rekening mag worden gehouden met de feitelijke situatie waarin mensen zich bevinden.
 
Tot slot is de aanscherping van de NIBUD-normen niet de enige verandering die in 2015 op ons afkomt. Ook loopt de verruimde schenkingsvrijstelling af, wordt de Starterslening niet meer landelijk ondersteund en gaat het maximale hypotheekbedrag  van 104 naar 103% van de woningwaarde. Al eerder werden starters gedwongen de hypotheek volledig annuïtair af te lossen en wordt de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens stapsgewijs beperkt. Per 1 januari wordt de bijtelling van het eigenwoningforfait verder verhoogd. En halverwege het jaar wordt de NHG-grens teruggeschroefd van 265.000 naar 245.000 euro en gaat de BTW op verbouwingen van 6 naar 21%. Deze stapeling van factoren maakt dat het financiële korset voor veel potentiële kopers ontegenzeggelijk strakker wordt aangetrokken. Gelukkig staat hier tegenover dat de hypotheekrente, ondanks de forse winstmarges van banken, historisch laag is. En getuige de Eigen Huis Marktindicator is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt sky high.
 
Zoals u weet, hebben we sinds 2012 een minister voor Wonen. Daarvan mag je best iets verwachten. Vereniging Eigen Huis roept de minister daarom in de eerste plaats op maatwerk bij de hypotheekverstrekking actief aan te moedigen. In de tweede plaats is hij bij uitstek de persoon om in de gaten te houden of de stapeling van beperkende ontwikkelingen het optimisme op de woningmarkt niet in de weg gaat zitten. De NIBUD-normen vormen slechts één radartje in dat geheel.

Volg ons ook op Twitter via @eigenhuis en @rob_mulder