Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Dijsselbloem in de fout

Geplaatst op 21 jan 2015 , bijgewerkt 21 jan 2015, 08:27

De kranten staan vol opinieartikelen, te veel om te lezen. Als het artikel geschreven is door de minister van Financiën en als kop heeft "Banken, st...

De kranten staan vol opinieartikelen, te veel om te lezen. Als het artikel geschreven is door de minister van Financiën en als kop heeft "Banken, stop die lobby, anders komt 2008 terug" is mijn interesse echter meteen gewekt. Het opinieartikel in kwestie (NRC, 17 januari 2015) gaat over de lobby van banken, verzekeraars en pensioenfondsen tegen extra buffers en strengere eisen en leennormen. De minister vreest, zo lees ik, dat een economisch herstel op basis van zeepbellen en valse beloften leidt tot herhaling van de crisis van 2008. Interessant.

Des te groter mijn verbazing dat de minister de positie van Vereniging Eigen Huis, ergens midden in het artikel, volstrekt verkeerd weergeeft als hij schrijft: "Per 2015 worden de normen voor de hypotheek die je kunt krijgen verder versoberd. IJkpunten zijn je inkomen en de waarde van het huis. Een brede lobby van bouwers en de Vereniging Eigen Huis verzet zich hiertegen." Ik vraag me werkelijk af hoe de minister hier bij komt.

Vereniging Eigen Huis heeft juist, zoals ik in een recente blog heb benadrukt, al vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw haar leden gewaarschuwd om niet te véél te lenen voor hun eigen huis. Toen ik in 2010 bij de vereniging kwam werken, was ik erg blij daarvan tal van schriftelijke weerslagen aan te treffen, zowel in Eigen Huis Magazine als in de landelijke media. En ook anno nu vinden wij niet zozeer steeds méér lenen, maar vooral veilig en verantwoord lenen van het allergrootste belang. In dit opzicht is het goed dat een gerenommeerd instituut als het NIBUD jaarlijks normen opstelt voor wat 'veilig en verantwoord' is. Iets anders is dat de vereniging wel pleit voor meer maatwerk in de hypotheekverstrekking, terwijl wij daarnaast aandacht vragen voor de opeenstapeling van losse maatregelen. Meer regie daarop is zeer gewenst.

Mocht de minister de vereniging in de toekomst nog eens de eer verschaffen haar in een opinieartikel ten tonele te voeren, dan hoop ik dat die verwijzing iets minder bezijden de waarheid zal zijn dan deze keer.