Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Wat willen de Groningers zelf?

Geplaatst op 28 jan 2015 , bijgewerkt 28 jan 2015, 07:16

28 januari 2015: hoorzitting van de Tweede over de gasproblematiek in Groningen. Ook aan Vereniging Eigen Huis de vraag: Wat moet er gebeuren? &nb...


28 januari 2015: hoorzitting van de Tweede over de gasproblematiek in Groningen. Ook aan Vereniging Eigen Huis de vraag: Wat moet er gebeuren?

 

 

  1.  Erken dat alle bewoners in het gebied immateriële schade oplopen als gevolg van onzekerheid m.b.t. de veiligheid.
  2. Erken dat alle eigenaren van woningen materiële schade oplopen. Direct in de vorm van scheuren e.d. en indirect als gevolg van slechte verkoopbaarheid van de woning en (forse) waardedaling.
  3. Regel dat alle eigenaren worden gecompenseerd voor de waardedaling bij vrijwillige of onvrijwillige verkoop van de woning. Daarbij zou de WOZ waarde voor de zware aardbeving in augustus 2012, dus de waarde per 1/1'2012, als referentie gebruikt moeten worden. Na die zware beving is de aardbevingsproblematiek veel meer in het nieuws gekomen en is het daardoor veel moeilijker geworden een woning te verkopen.
  4. Stel de compensatieregeling ad € 4.000 beschikbaar voor alle woningeigenaren.

En verder:
 
"Maak van het bevingsgebied een proeftuin, geef de burger en bedrijven de kans om duurzame energie neutraal woningen te bouwen, verruim de regels aangaande bouwen en zet een stimuleringsfonds op om mensen en bedrijven de kans te geven daarover na te denken en dit in de praktijk te brengen. Op deze manier raken we af van de aardbeving gevoelige huizen en creëren we een duurzame economie in het noorden. In de hoop dat Groningen niet alleen in het nieuws komt als gebied waar je niet wilt wonen, maar een gebied wordt waar het gebeurt. De oplossingen die hier gevonden worden kunnen uit gerold worden door heel Nederland en verder. Wij Groningers zijn een volk van mensen die niet gauw op de bres gaan staan en bereid zijn om te komen tot een oplossing, maar geef ons dan ook tenminste het gevoel dat het de NAM en de politiek ons er niet mee laat zitten."
 
Uit de laatste zin kunt u waarschijnlijk al opmaken dat ik hier niet zelf aan het woord ben, maar gedupeerden uit Groningen citeer. Ik put hierbij uit bijna 500 reacties die Vereniging Eigen Huis afgelopen weekend in Groningen heeft opgehaald. Het zijn reacties op de vraag: Wat willen de Groningers zelf?
 
Om weer te citeren:
 
"Eerst en vooral het gevoel krijgen dat we serieus genomen worden. Hoe minder dat het geval is, hoe meer geld er nodig gaat zijn om ons te compenseren (…). En serieus nemen betekent niet mooie woorden en vervolgens maar een marginale daling van de winning. Woorden dienen door daden gedekt te worden."
 
Vereniging Eigen Huis vraagt de Tweede Kamer - als 'baas' van minister Kamp  - de volgende vijf woorden vanaf nu continu voor ogen te houden: Wat willen de Groningers zelf? Daarvan valt heel veel te leren, ook in termen van toekomstgerichte oplossingen.