Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

De fiscale gevolgen van extreem weer

Geplaatst op 10 dec 2018 , bijgewerkt 10 dec 2018, 14:00

Omdat hoosbuien in de bebouwde omgeving steeds vaker voor wateroverlast zorgen, spraken verschillende gemeenten het afgelopen jaar over de invoer van een tuintegeltaks: huiseigenaren gaan dan betalen voor bestrating in de tuin. Geen goed idee, vindt fiscaal jurist Bobby Raghoenath.

De zomer van 2018 was buitengewoon zonnig en droog. Records zijn verbroken. Nog nooit is er in de maand juli zo weinig neerslag gevallen als in 2018. Voor uitbaters van strandtenten een topzomer, maar voor boeren minder vrolijke ontwikkelingen. De waterschappen moesten dringend maatregelen treffen om bepaalde regio’s van voldoende zoet water te voorzien. Niet verrassend dus dat de Unie van Waterschappen heeft aangekondigd dat de waterschapslasten in 2019 omhoog gaan.

Wat doen de waterschappen?

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het controleren en onderhouden van de dijken, het zuiveren van afvalwater en voor schoon oppervlaktewater. Huiseigenaren betalen hiervoor de volgende belastingen aan het waterschap:

  • Watersysteemheffing gebouwd - als u op 1 januari van het jaar eigenaar was van de woning
  • Watersysteemheffing ingezetene – als u woont in het gebied van het waterschap
  • Zuiveringsheffing – als u niet alleen eigenaar bent, maar ook gebruiker van de woning

Wateroverlast

De extreme droogte heeft nu plaatsgemaakt voor regenbuien. Veel neerslag in een korte periode kan voor wateroverlast zorgen. Dat komt omdat de huidige riolering de hoeveelheid regen niet direct kan wegleiden. Verbreding van de riolering lost dit probleem niet volledig op en is een (te) kostbare maatregel.

Daarom gaan waterschappen en gemeenten op zoek naar alternatieven. Hoe kan de bestaande omgeving minder kwetsbaar worden gemaakt? Bijvoorbeeld door meer groen en minder steen in de bebouwde omgeving. Bij nieuwbouwprojecten kan hier vanaf het begin al rekening mee worden gehouden, maar bij bestaande bouw ligt dat anders.

Tuintegeltaks

Nu ligt de verantwoordelijkheid voor de riolering, de opvang en afvoer van hemelwater en het op peil houden van het grondwater niet bij de waterschappen, maar bij de gemeenten. Hiervoor betaalt u als huiseigenaar een rioolheffing.

Om ook de bestaande bouw in beweging te krijgen, opperen sommige gemeenten een tuintegeltaks in te voeren - elke vierkante meter bestrating kost dan geld - om zo meer groene in plaats van grijze tuinen te stimuleren. Dichtgetegelde tuinen nemen minder regenwater op en lozen dus meer op de gemeenschappelijke riolering. De extra lozing zou volgens sommige gemeenten ook extra belast moeten worden.

Verleiden

Maar is een extra belasting wel de juiste stimulans? Als je het mij vraagt, krijg je juist meer draagvlak én beweging als je mensen verleidt. Ik zou zeggen: kom huiseigenaren tegemoet met een subsidie of biedt een fiscale tegemoetkoming. En stimuleer daarmee groene tuinen of daken, waterdoorlatende tegels of andere maatregelen waardoor het regenwater niet of in mindere mate tot overlast leidt. Dat is volgens mij effectiever dan een belastingheffing invoeren, waarbij je op voorhand al kunt vermoeden dat het lastig uitvoerbaar is en eerder tot weerstand leidt dan begrip. 

Meer informatie

Over de auteur

Bobby Raghoenath - Vereniging Eigen HuisBobby Raghoenath is fiscaal jurist bij Vereniging Eigen Huis. ‘Voldoende drinkwater én droge voeten zijn van groot belang. Om dit ook in de toekomst te kunnen garanderen, moeten we verder kijken dan enkel de belastingen te verhogen.’