Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

25 jaar WOZ: 3 veranderingen

Geplaatst op 27 jan 2020 , bijgewerkt 27 jan 2020, 09:00

De Wet WOZ bestaat 25 jaar. Een mooi moment om terug te kijken naar wat er in de afgelopen jaren is veranderd. Fiscaal jurist Bobby Raghoenath licht 3 ontwikkelingen uit.

1. We krijgen vaker een nieuwe WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt periodiek vastgesteld. Tot en met 2004 werden WOZ-waarden om de vier jaar berekend. In 2005 en 2006 werd dat tijdvak verkort tot twee jaar. Sinds 2007 ontvang je ieder jaar een nieuwe WOZ-waarde.

Omdat de waardebepaling hierdoor actueler is, kun je deze breder gebruiken, bijvoorbeeld bij hypothecaire zekerheidsverstrekking, voor het aanvragen van bouwvergunningen, toekenning van planschade en beoordeling van belastingaangiften.

2. WOZ-waarde is steeds relevanter

Een woning verplaats je niet en is dus een makkelijke prooi voor belastingheffing. Inmiddels is de WOZ-waarde niet alleen de grondslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb), maar ook relevant voor andere belastingen, zoals de rioolheffing (in sommige gemeenten), de watersysteemheffing gebouwd, de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. 

3. WOZ-waarde is beter te controleren

Omdat je WOZ-waarde de hoogte van steeds meer belastingen bepaalt, is het belangrijker geworden je WOZ-waarde te controleren. En als je vindt dat de gemeente de WOZ-waarde te hoog of te laag heeft vastgesteld, kun je bezwaar maken. In 2020 stijgt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen naar verwachting met 8 tot 10 %.

WOZ-waarden worden inmiddels beter onderbouwd dan voorheen en ook de toegankelijkheid van het WOZ-taxatieverslag is sterk verbeterd. Zo kun je de WOZ-waarden van alle woningen in de buurt bekijken via het openbare WOZ-waardeloket.  

Tip: blijf WOZ controleren

Een hoop ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat jaarlijks bijna de helft van ingediende bezwaren tegen de WOZ-waarde wordt gehonoreerd. En de gemiddelde verandering van de WOZ-waarde is dan 10 %. 

Je kunt dus stellen dat er ondanks de ontwikkelingen nog veel fouten worden gemaakt. Je kunt veel besparen als de WOZ-waarde na een succesvol bezwaar lager wordt vastgesteld. Belangrijk dus om goed te controleren of de WOZ-waarde klopt. We hebben 5 manieren om dit zelf te doen op een rij gezet. De uitkomst kun je meteen gebruiken om eventueel bezwaar tegen de WOZ-waarde te onderbouwen.   

Meer informatie 

Over de auteur

Bobby Raghoenath - Vereniging Eigen HuisBobby Raghoenath is fiscaal jurist bij Vereniging Eigen Huis: ‘De WOZ-waarde komt modelmatig tot stand. Het komt vaak voor dat gemeenten omstandigheden over het hoofd zien die van invloed zijn op de WOZ-waarde. Controleer de WOZ-waarde op tijd. En voorkom fiscale verrassingen achteraf.’