Blogs van onze experts

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Lees de adviezen en tips van onze experts en andere collega's over alles wat er speelt op de huizenmarkt.

Bekijk ook ons nieuwsoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Bezwaar maken? Verzoek om een hoorgesprek

Geplaatst op 24 feb 2020 , bijgewerkt 24 feb 2020, 16:00

Wie het niet eens is met bijvoorbeeld de WOZ-waarde of belastingaanslag, kan bezwaar indienen. Vind je het moeilijk je argumenten schriftelijk te verwoorden, vraag dan om een zogenoemd hoorgesprek, adviseert fiscaal jurist Bobby Raghoenath.

Verzoek je in je bezwaarschrift om een hoorgesprek, dan is de gemeente of de Belastingdienst verplicht je op kantoor uit te nodigen. Zo kun je de ambtenaar mondeling overtuigen van je gelijk. Wat zijn de regels rondom een hoorgesprek? Lees hieronder 4 aandachtspunten.

1. Uitstel hoorgesprek 

Heb je een uitnodiging gekregen om je bezwaar mondeling toe te lichten, maar komt dat je niet uit? Dan is uitstel alleen mogelijk als je hier binnen een redelijke termijn (twee weken) om vraagt én je een ‘gewichtige’ reden hebt voor het uitstel. Voldoende gewichtig is bijvoorbeeld afwezigheid door ziekte, werkverplichtingen of vakantie. 

2. Hoorgesprek is verplicht, maar… 

In een aantal gevallen is de gemeente of Belastingdienst niet verplicht je uit te nodigen voor een hoorgesprek, namelijk als:

  • het bezwaar ongegrond is verklaard. Hiervan is sprake als op voorhand duidelijk is dat het bezwaar op grond van de wet en jurisprudentie geen enkele kans van slagen heeft. 
  • het bezwaar niet-ontvankelijk is. Het bezwaar is dan vaak te laat ingediend. 
  • er volledig wordt tegemoetgekomen aan het bezwaar. 
  • je niet binnen twee weken reageert op de uitnodiging om het bezwaar toe te lichten. 

3. Hoorgesprek kan ook telefonisch

Ben je niet in staat naar een hoorgesprek te komen? Vraag dan om een telefonische hoorzitting. Dit kan al in het bezwaarschrift, maar ook in een reactie op de uitnodiging. Je moet wel aangeven waarom je niet kunt komen. Redenen zijn bijvoorbeeld: de grote afstand tot de locatie, de te verwachten korte duur van de hoorzitting of de medische situatie van jou of een gemachtigde in verband met het reizen. 

De gemeente of Belastingdienst kan ook zelf voorstellen om de hoorzitting telefonisch te doen. Ze moeten dan wel vooraf uitdrukkelijk om instemming hebben gevraagd.

4. Vergoeding gemiste inkomsten 

Gemiste inkomsten (verletkosten) voor de uren die je kwijt bent door het bijwonen van een hoorgesprek komen in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding hangt onder andere af van je uurloon en is in 2020 gemaximaliseerd tot € 86 per uur.  

Tip: gebruik onze voorbeeldbrieven 

Wil je bezwaar maken tegen je WOZ-waarde, dan kun je onze voorbeeldbrieven gebruiken. Hierin staat al een verzoek om een hoorgesprek opgenomen. Stel je zelf een brief op of maak je gebruik van een online bezwaarformulier? Vermeld dan zelf dat je gehoord wilt worden. 

Meer informatie

Over de auteur 

Bobby Raghoenath - Vereniging Eigen HuisBobby Raghoenath is fiscaal jurist bij Vereniging Eigen Huis: ‘Vraag altijd om gehoord te worden in het bezwaarschrift. Een mondelinge toelichting helpt misverstanden uit de weg en kan een goede aanvulling zijn op het bezwaarschrift.’