De energierekening uitgelegd

Een energieleverancier kan je twee verschillende rekeningen sturen. Wat zijn de verschillen? En wat betekenen de verschillende kosten op je energierekening?

Twee soorten nota's

Je energieleverancier kan je twee verschillende soorten rekeningen sturen. Een jaarnota of een eindnota.

 • Jaarnota
  Jaarlijks ontvang je een nota van je energieleverancier. De leverancier berekent, op basis van je meterstanden jouw verbruik. Op de nota worden de bij je gefactureerde maandelijkse termijnbedragen verrekend met alle kosten. Afhankelijk van het termijnbedrag en je verbruik moet je bijbetalen, of krijg je geld terug.
 • Eindnota
  In twee situaties ontvang je een eindnota van je energieleverancier: als je overstapt van energieleverancier of als je verhuist. De eindnota ontvang je over de periode tussen je laatste jaarnota en je overstap of verhuizing. Als je na de winter de overstap naar een andere energieleverancier maakt en je hebt de jaarnota net voor de winter gekregen, dan is de kans vrij groot dat je moet bijbetalen. Je termijnbedrag is dan te laag geweest voor alleen de koude maanden.  

Uitleg kosten

Op je energierekening staan diverse kosten, heffingen en belastingen genoemd. Wat houden deze kostenposten in?

Leveringskosten
Terugleververgoeding
Energiebelasting en Opslag duurzame energie
Vermindering energiebelasting
Netbeheerkosten
Correctiefactor gas
Btw
Termijnbedrag

Leveringskosten​

Dit zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor de levering van elektriciteit en gas. De leveringskosten bestaan uit:

Variabele leveringskosten
Dit zijn de kosten voor de hoeveelheid elektriciteit (kWh) en gas (m3) die je in een jaar hebt verbruikt. Je betaalt een variabel tarief, tenzij je de prijs via een contract hebt vastgelegd. Voor elektriciteit zijn er twee verschillende tariefsoorten:

 • Enkel tarief: je hebt een enkele meter en je betaalt het gehele etmaal hetzelfde tarief.
 • Dubbel tarief: je hebt een dubbele meter. Twee keer per etmaal wisselt je elektriciteitstarief. Het tijdstip van tariefwisseling is afhankelijk van je regio. Bijvoorbeeld: normaaltarief 07:00-23:00 & daltarief 23:00-07:00 of normaaltarief 07:00-21:00 & daltarief 21:00-07:00.

Heb je een dubbele meter, dan is het bij veel energieleveranciers mogelijk om bij hen ook een enkel tarief te betalen.

Regiotoeslag gas
Vanaf 1 januari 2020 geldt in heel Nederland hetzelfde transporttarief voor gas.  

Vaste leveringskosten
Deze kosten zijn niet afhankelijk van de hoogte van je verbruik. Je betaalt een vast bedrag per jaar aan de energieleverancier. Hij mag de hoogte hiervan zelf bepalen. De leverancier besteedt dit bijvoorbeeld aan overheadkosten. Er zijn grote prijsverschillen tussen de leveranciers.

Terugleververgoeding

Wanneer je zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen), gebruik je deze eerst zelf. De elektriciteit die je niet gebruikt, lever je terug aan het openbare net via je aansluiting. Dit heet teruglevering. Gebruik je op een bepaald moment meer elektriciteit dan je opwekt, dan gebruik je elektriciteit uit het openbare net.

De door jou teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag je op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dit noemen we salderen. Je betaalt dus alleen je nettoverbruik per jaar.

Blijkt na deze verrekening dat je meer elektriciteit hebt teruggeleverd dan verbruikt (overschot aan teruglevering), dan ontvang je voor de extra teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding.

Niet alle meters registreren de teruggeleverde elektriciteit apart (de meter kan bijvoorbeeld ook achteruitlopen als je teruglevert aan het net. Je jaarlijkse meterstand is dan meteen je nettoverbruik.

Energiebelasting en Opslag duurzame energie

Huishoudens betalen heffingen over het verbruik van elektriciteit en aardgas aan de overheid:

 • Energiebelasting
  Dit is een heffing op elektriciteit en gas. Je betaalt de energiebelasting per m3 (gas) en per kWh (elektriciteit). Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer belasting je dus betaalt. De belasting moet je stimuleren om zuiniger met energie om te gaan en wordt via de energienota in rekening gebracht. De energieleveranciers dragen de belasting af aan de belastingdienst. De tarieven voor energiebelasting verschillen per jaar.
 • Opslag Duurzame Energie (ODE)
  Dit is een opslag op elektriciteit en gas. Deze heffing wordt opgelegd naast de bestaande energiebelasting en staat net als de energiebelasting op de energienota. De hoogte is afhankelijk van het energieverbruik (gas en elektriciteit). Met deze heffing wordt de subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) bekostigd. De tarieven ODE verschillen per jaar.

Vermindering energiebelasting

Elk huishouden heeft een minimale hoeveelheid gas en elektriciteit nodig, hierover hoef je geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting. De energieleverancier zorgt ervoor dat het bedrag wordt verrekend via de energienota.

Netbeheerkosten

Dit zijn de kosten voor je aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw van deze kosten vind je op de website van je netbeheerder. Deze kosten bestaan uit:

 • Meterhuur
 • Vastrecht transport
 • Capaciteitstarief (de grootte van je gas- en elektra-aansluiting)
 • Aansluitvergoeding

De tarieven verschillen per netbeheerder en worden gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het bedrag wordt door de leverancier namens de netbeheerder bij je in rekening gebracht. Op je nota staat aangegeven wie je netbeheerder is. Je kunt niet overstappen naar een andere netbeheerder, want elke netbeheerder heeft zijn eigen regio.

Heb je een Nul op de Meter-woning en ben je nog aangesloten op de leidingen en kabels van de netbeheerder? Dan betaal je nog steeds de netbeheerkosten, ondanks dat je meter op nul staat qua verbruik.

Correctiefactor gas

De meterstand op je gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging. Wat houdt dit in?

 • De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas. Je netbeheerder stelt maandelijks de calorische waarde van het geleverde gas vast.
 • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de temperatuur in je gasmeter. Als je meter niet corrigeert voor de temperatuur van het geleverde gas, corrigeert de energieleverancier het met een standaardfactor.
 • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van je gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeert de energieleverancier het met een standaardfactor.

In de afgelopen jaren schommelde de factor in verschillende regio’s tussen 0,9 en 1,03. Hoe hoger de factor, hoe hoger je rekening wordt.

Wanneer er sprake is van een van bovenstaande correcties, dan wordt het gasverbruik aangepast met deze factor en verrekend via de energierekening.

Elektriciteit
Een correctiefactor bij elektriciteit hoort niet (of moet dan gewoon 1 zijn).

Btw

De btw betaal je over alle leveringskosten, overheidsheffingen en over de netbeheerkosten.

Nieuw termijnbedrag

Het nieuwe termijnbedrag is geschat op basis van het verbruik in de afgelopen periode en de verwachte prijzen. Als je verwacht dat je verbruik de komende periode aanmerkelijk zal wijzigen, dan kun je het termijnbedrag aanpassen.

Klopt je energierekening?

Denk je dat er een fout is gemaakt op je energierekening? Of wil je je energierekening nalopen op onjuistheden?
Vereniging Eigen Huis zette een aantal veel voorkomende fouten op een rij en legt ook uit wat je in dat geval kunt doen.

Fouten op de energierekening