Uw energierekening uitgelegd

Een energieleverancier kan u twee verschillende rekeningen sturen. Wat zijn de verschillen? En wat betekenen de verschillende kosten op uw energierekening?

Twee soorten nota's

Uw energieleverancier kan u twee verschillende soorten rekeningen sturen. Een jaarnota of een eindnota.

 • Jaarnota
  Jaarlijks ontvangt u een nota van uw energieleverancier. De leverancier berekent, op basis van uw meterstanden uw verbruik. Op de nota worden de bij u gefactureerde maandelijkse termijnbedragen verrekend met alle kosten. Afhankelijk van het termijnbedrag en uw verbruik moet u bijbetalen of krijgt u geld terug.
 • Eindnota
  In twee situaties ontvangt u een eindnota van uw energieleverancier: als u overstapt van energieleverancier of als u verhuist.
 • De eindnota ontvangt u over de periode tussen uw laatste jaarnota en uw overstap of verhuizing. Als u na de winter de overstap naar een andere energieleverancier maakt en u heeft de jaarnota net voor de winter gekregen, dan is de kans vrij groot dat u moet bijbetalen. Uw termijnbedrag is dan te laag geweest voor alleen de koude maanden. 

Uitleg kosten

Op uw energierekening staan diverse kosten, heffingen en belastingen genoemd. Wat houden deze kostenposten in?

Leveringskosten
Terugleververgoeding
Overheidsheffingen
Vermindering energiebelasting
Netbeheerkosten
Correctiefactor gas
Btw
Termijnbedrag

Leveringskosten​

Dit zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor de levering van elektriciteit en gas. De leveringskosten bestaan uit:

Variabele leveringskosten
Dit zijn de kosten voor de hoeveelheid elektriciteit (kWh) en gas (m3) die u in een jaar heeft verbruikt. U betaalt een variabel tarief, tenzij u de prijs via een contract heeft vastgelegd. Voor elektriciteit zijn er twee verschillende tariefsoorten:

 • Enkel tarief: u heeft een enkele meter en u betaalt het gehele etmaal hetzelfde tarief.
 • Dubbel tarief: u heeft een dubbele meter. Twee keer per etmaal wisselt uw elektriciteitstarief. Het tijdstip van tariefwisseling is afhankelijk van uw regio. Bijvoorbeeld: normaaltarief 07:00-23:00 & daltarief 23:00-07:00 of normaaltarief 07:00-21:00 & daltarief 21:00-07:00.

Heeft u een dubbele meter, dan is het bij veel energieleveranciers mogelijk om bij hen ook een enkel tarief te betalen.

Regiotoeslag gas
Dit is een toeslag op uw variabele leveringskosten van gas en zijn voor een deel afhankelijk van waar u woont. Hoe verder van Slochteren (Groningen), hoe hoger de kosten. Deze kosten worden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan de energieleverancier in rekening gebracht. De energieleverancier brengt deze kosten weer bij u in rekening. Sommige energieleveranciers hanteren een vast bedrag voor uw gas, ongeacht in welke regio u woont. Zij hanteren één gemiddelde voor het hele land.

Vaste leveringskosten
Deze kosten zijn niet afhankelijk van de hoogte van uw verbruik. U betaalt een vast bedrag per jaar aan de energieleverancier. Hij mag de hoogte hiervan zelf bepalen. De leverancier besteedt dit bijvoorbeeld aan overheadkosten. Er zijn grote prijsverschillen tussen de leveranciers.

Terugleververgoeding

Wanneer u zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) gebruikt u deze eerst zelf. De elektriciteit die u niet gebruikt, levert u terug aan het openbare net via uw aansluiting. Dit heet teruglevering. Gebruikt u op een bepaald moment meer elektriciteit dan u opwekt, dan gebruikt u elektriciteit uit het openbare net.

De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dit noemen we salderen. U betaalt dus alleen uw nettoverbruik per jaar.

Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd dan verbruikt (overschot aan teruglevering), dan ontvangt u voor de extra teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding.

Niet alle meters registreren de teruggeleverde elektriciteit apart (de meter kan bijvoorbeeld ook achteruitlopen als u teruglevert aan het net. Uw jaarlijkse meterstand is dan meteen uw nettoverbruik.

Overheidsheffingen

Huishoudens betalen heffingen over het verbruik van elektriciteit en aardgas aan de overheid:

 • Energiebelasting
  Dit is een heffing op elektriciteit en gas. U betaalt een vast bedrag per m3 (gas) en per kWh (elektriciteit). Hoe meer energie u verbruikt, hoe meer belasting u dus betaalt. De belasting moet u stimuleren om zuiniger met energie om te gaan en wordt via de energienota in rekening gebracht. De energieleveranciers dragen de belasting af aan de belastingdienst. De tarieven voor energiebelastingverschillen per jaar.
 • Opslag Duurzame Energie (ODE)
  Dit is een opslag op elektriciteit en gas. Deze heffing wordt opgelegd naast de bestaande energiebelasting en staat net als de energiebelasting op de energienota. De hoogte is afhankelijk van het energieverbruik (gas en elektriciteit). Met deze heffing wordt de subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) bekostigd. De tarieven ODE verschillen per jaar.

Vermindering energiebelasting

Elk huishouden heeft een minimale hoeveelheid gas en elektriciteit nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting. De energieleverancier zorgt ervoor dat het bedrag wordt verrekend via de energienota.

Netbeheerkosten

Dit zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw van deze kosten vindt u op de website van uw netbeheerder. Deze kosten bestaan uit:

 • Meterhuur
 • Vastrecht transport
 • Capaciteitstarief (de grootte van uw gas- en elektra-aansluiting)
 • Aansluitvergoeding

De tarieven verschillen per netbeheerder en worden gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Het bedrag wordt door de leverancier namens de netbeheerder bij u in rekening gebracht. Op uw nota staat aangegeven wie uw netbeheerder is. U kunt niet overstappen naar een andere netbeheerder, want elke netbeheerder heeft zijn eigen regio.
Heeft u een NulopdeMeter-woning en u bent nog aangesloten op de leidingen en kabels van de netbeheerder, dan betaalt u nog steeds de netbeheerkosten, ondanks dat u meter op nul staat qua verbruik.

Correctiefactor gas

De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging. Wat houdt dit in?

 • De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas. Uw netbeheerder stelt maandelijks de calorische waarde van het geleverde gas vast.
 • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de temperatuur in uw gasmeter. Indien uw meter niet corrigeert voor de temperatuur van het geleverde gas, corrigeert de energieleverancier het met een standaardfactor.
 • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeert de energieleverancier het met een standaardfactor.

In de afgelopen jaren schommelde de factor in verschillende regio’s tussen 0,9 en 1,03. Hoe hoger de factor, hoe hoger uw rekening wordt.

Wanneer er sprake is van een van bovenstaande correcties, dan wordt het gasverbruik aangepast met deze factor en verrekend via de energierekening.

Elektriciteit
Een correctiefactor bij elektriciteit hoort niet (of moet dan gewoon 1 zijn).

Btw

De btw betaalt u over alle leveringskosten, overheidsheffingen en over de netbeheerkosten.

Nieuw termijnbedrag

Het nieuwe termijnbedrag is geschat op basis van het verbruik in de afgelopen periode en de verwachte prijzen. Als u verwacht dat uw verbruik de komende periode aanmerkelijk zal wijzigen, dan kunt u het termijnbedrag aanpassen.

Klopt uw energierekening?

Denkt u dat er een fout is gemaakt op uw energierekening? Of wilt u uw energierekening nalopen op onjuistheden?
Vereniging Eigen Huis zette een aantal veel voorkomende fouten op een rij en legt ook uit wat u in dat geval kunt doen.

Fouten op de energierekening