Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt op de woningmarkt en bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit. Berichten ouder dan een maand zijn terug te vinden in ons nieuwsarchief.

Bekijk ook eens ons blogoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Ozb opnieuw boven maximum

Geplaatst op 11 dec 2015 , bijgewerkt 11 dec 2015, 07:00

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt komend jaar met gemiddeld 1,8%. Gemeenten  lijken hiermee voor het vijfde jaar op rij de limiet die zij met het Rijk afspraken - de zogeheten macronorm - te overschrijden.

Dit blijkt uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis, dat bestaat uit een steekproef onder 107 van de 390 gemeenten.

In totaal betaalt een doorsnee woningbezitter komend jaar € 726 aan gemeentelijke woonlasten. Dit jaar was dat nog € 716. De gemeentelijke woonlasten bestaan uit ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Deze twee heffingen stijgen volgend jaar met gemiddeld 1%.

Zoals ieder jaar toont het woonlastenonderzoek grote uitschieters. Zo betalen Schiedamse woningbezitters komend jaar gemiddeld € 180 aan ozb. Nijmegen brengt huiseigenaren hiervoor met € 475 bijna het driedubbele in rekening.

Macronorm

Eerder kwamen de gemeenten met het Rijk een macronorm overeen van maximaal 1,57%. Dit percentage is de som van de verwachte economische groei en inflatie en bepaalt in welke mate de ozb mag stijgen. De gemiddelde ozb-verhoging van 1,8% volgend jaar is niet alleen boven de macronorm,  maar ook hoger dan de voorziene groei- en inflatiecijfers van respectievelijk 1,5% en 1,2%.

Gemeenten hoeven zich overigens niet aan de macronorm te houden - het percentage is slechts een richtlijn. Vereniging Eigen Huis pleit daarom al jaren voor een bindende macronorm om ozb-stijgingen te beteugelen.

Lokale belastingverhoging

Vereniging Eigen Huis vreest daarbij dat het deze week gepresenteerde belastingplan nadelig kan uitpakken voor woningbezitters. Het kabinet gaat volgens dat plan onderzoeken of gemeenten € 4 miljard meer aan belastingen kunnen innen. In dat geval wordt de landelijk geheven inkomstenbelasting met hetzelfde bedrag verlaagd, zodat de koopkracht niet in het gedrang komt. 

Ook mag deze belastingverschuiving niet leiden tot lokale inkomenspolitiek, waarbij de lasten eenzijdig worden afgewenteld op specifieke groepen zoals woningbezitters. Aangezien gemeenten al vijf jaar lang de macronorm negeren, is Vereniging Eigen Huis er niet gerust op dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

De vereniging ziet er scherp op toe dat de gemeentelijke lasten eerlijker worden verdeeld tussen woningbezitters en huurders. Nu betalen huiseigenaren nog het leeuwendeel van de lokale belastingen.

Meer informatie

  

Meer nieuws

Wilt u meer achtergronden weten of bent u op zoek naar oudere nieuwsberichten?

Naar het nieuwsarchief