Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt op de woningmarkt en bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit. Berichten ouder dan een maand zijn terug te vinden in ons nieuwsarchief.

Bekijk ook eens ons blogoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Energiebedrijven moeten energie besparen

Geplaatst op 18 mei 2016 , bijgewerkt 18 mei 2016, 11:07

Het Nationaal Energieakkoord wordt aangescherpt. Het kabinet voert een energiebesparingsverplichting in, omdat afspraken uit het akkoord zonder extra maatregelen niet worden gehaald. 

Het Energieakkoord werd in 2013 gesloten door de politiek en meer dan veertig maatschappelijke organisaties, milieubewegingen en vakbonden. In het akkoord staan onder meer afspraken over energiebesparing. Eind vorig jaar bleek dat twee belangrijke doelen – 14 % duurzame energie in 2020 en voor de industrie een energiebesparing van 100 petajoule in 2020 – niet worden gehaald. Eén petajoule is ongeveer de energie die 15.000 huishoudens in een jaar verbruiken. 

Verleiding 

Huishoudens, fabrieken en bedrijven moeten hun energieverbruik drastisch verlagen. ‘Tot dusver was de gedachte dat dit moest lukken via verleiding, maar dat blijkt onvoldoende te helpen. Met verplichtingen wordt een psychologische barrière doorbroken,’ zegt Ed Nijpels woensdag in de Volkskrant. Nijpels is voorzitter van de commissie die toeziet of de afspraken uit het Energieakkoord worden nagekomen. 

Niet verplicht 

Consumenten worden niet verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Wel moeten ze voor 2020 gezamenlijk 20 petajoule energie besparen. Komende maanden wordt onderzocht hoe dit kan worden bereikt. Eén van de mogelijkheden is dat energieleveranciers zorgen dat hun klanten voldoende besparen. Als consumenten onvoldoende bezuinigen, krijgt de leverancier een boete. De andere mogelijkheid is dat marktpartijen, zoals energie- of isolatiebedrijven, zich inschrijven voor een energiebesparingsopdracht. Partijen die zich inschrijven en het bespaardoel niet bereiken, krijgen een boete. 

Wat vindt Vereniging Eigen Huis? 

‘We vinden het belangrijk dat huiseigenaren ondersteuning krijgen bij energiebesparing,’ zegt Rob Mulder, directeur Kennis & Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. ‘Geef consumenten hulp bij het maken van keuzes: welke maatregelen kun je nemen, wie voeren ze uit en hoe financier je ze? Op lokaal niveau is al veel geëxperimenteerd met projecten die huishoudens hierbij helpen. We roepen minister Kamp op de uitkomsten in kaart te brengen, zodat ervan kan worden geleerd.’  

Dit najaar wordt het Energieakkoord geëvalueerd. 
 

Meer nieuws

Wilt u meer achtergronden weten of bent u op zoek naar oudere nieuwsberichten?

Naar het nieuwsarchief