Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt op de woningmarkt en bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit. Berichten ouder dan een maand zijn terug te vinden in ons nieuwsarchief.

Bekijk ook eens ons blogoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Afschaffen wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk

Geplaatst op 01 nov 2017 , bijgewerkt 01 nov 2017, 11:00

Huiseigenaren vinden het afschaffen van de wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk. Velen zien het als een bewijs van een onbetrouwbare overheid. Vereniging Eigen Huis roept Kamerleden op om de wet Hillen te behouden.

Wat is de wet Hillen?

Sinds 2005 bepaalt de wet Hillen dat mensen zonder hypotheekschuld geen belasting betalen over het eigenwoningforfait. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze fiscale beloning vanaf 2019 geleidelijk wordt afgeschaft. Huiseigenaren met een afgeloste hypotheek moeten hierdoor in de toekomst toch weer belasting betalen.

Huiseigenaren zijn boos

Vereniging Eigen Huis hield een representatieve peiling onder 1.723 leden. Maar liefst 70 % van hen staat negatief tegenover het afschaffen van de wet Hillen. Inkomen, leeftijd en stemgedrag maken nauwelijks verschil. De ingreep maakt mensen boos. Een greep uit de reacties:

'Dit is kiezersbedrog, eerst stimuleert de regering aflossen en vervolgens wordt degene die braaf aflost, en met name de ouderen met een (bijna) afgeloste woning gepakt.'

'De burger wordt continu door de overheid misleid. Eerst wordt erop aangedrongen om hypotheken zo snel mogelijk af te lossen. En nu worden de goedgelovige burgers door diezelfde overheid op een schandalige manier geplukt.'

'Aflosboete is schandelijk. Met mijn hypotheekplanning altijd rekening gehouden met het niet meer betalen van EW forfait (wet Hillen).'

Onjuiste argumenten voor afschaffing

Het nieuwe kabinet gebruikt een aantal onjuiste of onterechte argumenten om de wet Hillen vanaf 2019 af te bouwen:
  • De veronderstelling dat huiseigenaren hun hypotheek toch al verplicht aflossen is onjuist. Dit geldt alleen voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten. Op dit moment is nog 55 % van de totale hypotheekschuld tot het einde van het contract aflossingsvrij. Veel huiseigenaren zullen niet meer gestimuleerd worden om hun hypotheek versneld af te lossen, voor sommigen zal het zelfs een rem zijn om dat te doen.
  • Met name ouderen met een beperkt pensioen krijgen er vanaf 2019 door toenemende lastenverzwaring een groeiend financieel probleem bij. Dit staat haaks op het beleid om mensen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
  • Het CPB en Nibud schetsen ten onrechte een bescheiden nadelig effect van de maatregel. Zij kijken alleen naar de effecten in de kabinetsperiode van 4 jaar, waarbinnen de afschaffing dan nog maar 2 jaar meeloopt. Omdat de fiscale werking van de wet Hillen in 30 jaar geleidelijk wordt afgeschaft, lopen de effecten in de 28 jaar daarna verder op tot een uiteindelijke lastenverzwaring van 1 miljard euro per jaar.
  • Het is tegenstrijdig dat huiseigenaren enerzijds worden aangemoedigd om af te lossen en anderzijds een fiscaal voordeel voor dit goede gedrag verandert in een belastingheffing.
Vereniging Eigen Huis pleit voor afgewogen besluitvorming. Dat kan al bij het geplande debat over belastingen en de eigen woning, dat in 2020 op de agenda staat.

Meer informatie

Meer nieuws

Wilt u meer achtergronden weten of bent u op zoek naar oudere nieuwsberichten?

Naar het nieuwsarchief