Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt op de woningmarkt en bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit. Berichten ouder dan een maand zijn terug te vinden in ons nieuwsarchief.

Bekijk ook eens ons blogoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Vereniging Eigen Huis wil af van ‘rentestraf’ bij stijgende woningwaarde

Geplaatst op 02 feb 2018 , bijgewerkt 02 feb 2018, 09:10

Hypotheekklanten van Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Argenta, Van Lanschot en Merius zitten gedurende hun gehele renteperiode vast aan een renteopslag, ook al is daar door een waardestijging van het huis al lang geen grond meer voor. Dat moet anders, vindt Vereniging Eigen Huis.

Vereniging Eigen Huis wil van deze vijf geldverstrekkers dat zij de zogenoemde 'rentestraf' schrappen, zodra de waarde van de woning voldoende is gestegen ten opzichte van de hypotheek. Bij alle andere geldverstrekkers is dit wel mogelijk.

Kan uw renteopslag tussentijds omlaag? Bekijk het voorwaardenoverzicht van alle banken

Update:

Naar aanleiding van ons onderzoek heeft Van Lanschot laten weten dat de voorwaarden per 1 januari 2018 voor alle klanten zijn verbeterd. Na het overleggen van een gevalideerd taxatierapport kan bij deze bank een rente opslag ook tijdens de rentevaste periode vervallen. Merius heeft de voorwaarden per 1 mei 2018 aangepast. Zij passen tussentijds automatisch de rente aan. Als er sprake is van stijging van de waarde van de woning kan op basis van een WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport de rente worden verlaagd. Argenta heeft aangekondigd binnenkort met soortgelijke voorwaarden te komen.

Ten slotte gaat ook NN het mogelijk maken dat met een WOZ-beschikking of gevalideerd taxatierapport de opslag tijdens de rentevastperiode kan vervallen. NN Bank voert het nieuwe beleid eind dit jaar in voor alle lopende en nieuwe hypotheken. Klanten met een Delta Lloyd hypotheek worden eerst toegevoegd aan de systemen van Nationale-Nederlanden. In de loop van 2019 gaat ook voor deze klanten gelden dat tijdens de rentevaste periode de risico-opslag automatisch verlaagd wordt, als ze hiervoor door aflossing in aanmerking komen.

Renteopslag moet er ook weer af kunnen bij Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en Van Lanschot

Vereniging Eigen Huis vindt het dubieus dat bij Nationale Nederlanden, Delta Lloyd (*), Argenta, Van Lanschot en Merius een renteopslag (ook wel risico-opslag) niet kan vervallen als de woning tijdens een rentevaste periode in waarde stijgt. Daarmee neemt het risico voor de bank af.

(*) muv de Delta Lloyd Plus hypotheek 

Argenta en Merius houden tijdens de hele looptijd geen rekening met stijging waarde woning

De banken Argenta en Merius houden zelfs gedurende de gehele looptijd van de hypotheek geen rekening met stijging van de waarde van de woning en maken het daardoor voor de klant nog erger.

Bij deze twee geldverstrekkers betaalt een klant 30 jaar lang steeds dezelfde opslag als toen hij het huis kocht, hoezeer de waarde van de woning in al die jaren ook is toegenomen. Dat kan hem vele duizenden euro’s aan onnodig betaalde rente schelen. De renteopslag ontaardt zo in een rentestraf, vindt de vereniging.

Verkeerde keuze door slechte informatie vooraf

Onderzoek onder 30 geldverstrekkers wijst verder uit dat de vijf genoemde geldverstrekkers ook in hun voorwaarden ernstig tekortschieten. De vereniging vindt de informatie over renteopslagen diffuus en volstrekt onvoldoende, waardoor veel klanten niet weten dat zij over de gehele renteperiode een hogere rente betalen, ook al wordt hun huis in de loop der jaren flink meer waard.

Als zij hierover wel goed waren geïnformeerd, dan hadden zij waarschijnlijk voor een andere hypotheek gekozen, vermoedt de vereniging. Vereniging Eigen Huis wil dat dit probleem wordt opgelost en dringt er in een brief aan de betreffende geldverstrekkers op aan om de voorwaarden aan te passen aan wat gebruikelijk is in de markt, zodat renteopslagen ook weer kunnen vervallen.

Wat is een renteopslag?

Iemand die zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG ) een hypotheek afsluit die hoger is dan 65 % van de waarde van de woning, betaalt in de meeste gevallen een renteopslag. De opslag is afhankelijk van de hoogte van de lening ten opzichte van de woningwaarde en varieert tussen 0,1 % en 0,95 %. Geldverstrekkers hebben in toenemende mate risicoklassen, waardoor ook kleinere waardestijgingen rentevoordeel kunnen opleveren.

Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer huiseigenaren voor een lange rentevaste periode. In 2017 was die gemiddeld 16,5 jaar. Alleen al door de huidige waardestijgingen kan de opslag bij bijna alle banken al na een paar jaar worden verlaagd, of geheel vervallen.

Rekenvoorbeeld

  • Iemand koopt een woning van € 280.000 en sluit bij Nationale Nederlanden een hypotheek af van € 270.000. 
  • Hij kiest voor een rentevaste periode van 20 jaar.
  • Omdat hij ruim 95 % van de waarde van de woning leent, komt er boven op de basisrente van 2,7 % een opslag van 0,4 %.
  • Deze opslag blijft bij Nationale Nederlanden 20 jaar van kracht.
  • Bij andere banken kan deze opslag door de waardestijging vaak al na 3 jaar vervallen.
  • Bij Nationale Nederlanden Betaalt deze huiseigenaar jaarlijks van € 1.080 (bruto) rente teveel. 

Uw renteopslag laten vervallen - wat kunt u nu doen?

Veel huiseigenaren kunnen hun voordeel doen met de nieuwe WOZ-waardebepaling die zij in de eerste maanden van het jaar van hun gemeente ontvangen. Zodra de waarde van een woning voldoende is gestegen, kan hun renteopslag vaak vervallen. Daardoor daalt de hypotheekrente en nemen de maandlasten af.

Meestal moet de klant zelf het initiatief nemen om de renteopslag te laten vervallen. Op deze pagina kan iedere huiseigenaar zien of zijn geldverstrekker deze opslag tussentijds kan laten vervallen en hoe hiervoor een verzoek moet worden ingediend.

WOZ niet altijd voldoende

Als bewijs om een renteopslag te schrappen, volstaat bij de meeste geldverstrekkers de WOZ-waardebepaling die huiseigenaren binnenkort van hun gemeente ontvangen. Alleen ASR, Bijbouwe, BNP Paribas, Lloyds Bank, Merius, Munt Hypotheken, NIBC, Triodos, en Venn Hypotheken verlangen daarvoor een taxatierapport. De kosten hiervan werpen voor de huiseigenaar een drempel op om de opslag aan te laten passen.

Vereniging Eigen Huis roept ook deze geldverstrekkers op om de WOZ-waardebepaling te accepteren. Landelijk stijgt de woningwaarde gemiddeld met bijna 6 % ten opzichte van een jaar eerder, maar in gemeenten als Amsterdam en Utrecht is de stijging aanzienlijk hoger.

Meer informatie

Meer nieuws

Wilt u meer achtergronden weten of bent u op zoek naar oudere nieuwsberichten?

Naar het nieuwsarchief