Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt op de woningmarkt en bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit. Berichten ouder dan een maand zijn terug te vinden in ons nieuwsarchief.

Bekijk ook eens ons blogoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

Bijna helft Nederlanders is vóór bouwen buiten de bebouwde kom

Geplaatst op 11 apr 2018 , bijgewerkt 11 apr 2018, 12:00

Door het oplopende woningtekort staan steeds meer Nederlanders open voor ‘bouwen in het groen’, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat er ook buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden, 17 % is tegen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken deed recent de oproep om meer woningen ‘in het groen’ te bouwen, om zo het woningtekort terug te dringen. Deze oproep zorgde voor commotie; volgens veel gemeenten en provincies kunnen de benodigde nieuwe woningen binnen de stedelijke grenzen worden gerealiseerd.

In een onderzoek van Vereniging Eigen Huis uit 2016 gaf 41 % van de ondervraagden aan dat er ook buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden. Begin 2018 is dat percentage opgelopen naar 48 %. Een derde van de Nederlanders staat neutraal tegenover bouwen in het groen.

Tegenstanders: hoogbouw is de beste oplossing

Tegenstanders (17 %) geven aan dat de groene ruimte, die al beperkt is, behouden moet blijven. Zij zien binnenstedelijke hoogbouw als de beste oplossing voor het woningtekort. Van de tegenstanders zegt een aanzienlijk deel dat onder voorwaarden buiten de bouwde kom bouwen wél is toegestaan.

Duurzame bouw en een zorgvuldige afweging van ruimtelijke belangen zijn voor vrijwel iedereen belangrijke voorwaarden voor bouwen in de omgeving van steden en dorpen. Nieuwe woningen moeten in de omgeving passen. Dat betekent een beperking aan de hoeveelheid woningen, geen hoogbouw en een evenwichtige verhouding tussen groen en bakstenen. In geen geval mag beschermd natuurgebied verdwijnen.

1 miljoen nieuwe woningen nodig

Door de krapte op de woningmarkt wordt de noodzaak om meer te bouwen steeds meer gevoeld, ook als dat buiten de bestaande bebouwing is. Uit verschillende prognoses blijkt dat er in de toekomst 1 miljoen nieuwe woningen nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.

Wonen stond bij de recente gemeenteraadsverkiezingen dan ook boven aan de prioriteitenlijst van politieke partijen. ‘Bouwen buiten de bebouwde kom is nodig’, vinden veel Nederlanders, vooral omdat er in steden een gebrek is aan leefruimte. Veel mensen willen niet langer boven op elkaar gestapeld, maar juist ruimer wonen. Doordat de grondprijzen buiten de steden lager zijn dan daarbinnen, zijn nieuwbouwwoningen buiten de bebouwde kom voor velen een relatief betaalbaar alternatief.

Opvallend is dat het merendeel (54 %) van de respondenten dat nu in een dorp woont, ook enthousiast is over bouwen buiten de bebouwde kom. Door nieuwe woningen te bouwen en nieuwe inwoners aan te trekken, kunnen dorpen in hun ogen leefbaar blijven. 

Oproep Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis heeft minister Ollongren de resultaten van het onderzoek toegestuurd. ‘Deze resultaten helpen in de discussie over bouwen buiten de bebouwde kom. De opening die Nederlanders geven, kan worden benut bij het inventariseren van bouwlocaties en het opstellen van inpassingsplannen’, aldus Rob Mulder, directeur kennis & belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. ‘Daarmee wordt voorkomen dat binnen enkele jaren overhaaste beslissingen over nieuwbouw moeten worden genomen, waarbij er op dat moment onvoldoende tijd en aandacht is voor een mooie en duurzame inpassing in de bestaande omgeving.’ 

 

Meer nieuws

Wilt u meer achtergronden weten of bent u op zoek naar oudere nieuwsberichten?

Naar het nieuwsarchief