Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt op de woningmarkt en bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit. Berichten ouder dan een maand zijn terug te vinden in ons nieuwsarchief.

Bekijk ook eens ons blogoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

VEH steunt eigenaren van rijksmonumenten in hun bezorgdheid

Geplaatst op 29 mei 2018 , bijgewerkt 29 mei 2018, 16:00

Vereniging Eigen Huis steunt eigenaren van rijksmonumenten en hun belangenverenigingen in hun bezorgdheid over het voortbestaan van voldoende financiële regelingen voor het onderhoud van hun erfgoedwoning. 

De aftrekregeling voor rijksmonumenten wordt mogelijk vervangen door een beperkte subsidieregeling. Vereniging Eigen Huis is van mening dat de huidige regeling juist uitstekend voldoet. Dit blijkt ook uit de recente evaluatie, die in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is gemaakt. ‘Het huidige stelsel is op orde en de financiële middelen worden doelmatig ingezet’, is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie. De vereniging heeft haar zorgen gedeeld met de Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eigenaren van rijksmonumenten hebben zware instandhoudingsverplichtingen die staan beschreven in de Erfgoedwet. Deze onderhoudsverplichtingen zijn veel specifieker en kostbaarder dan die voor een reguliere huiseigenaar. Daarom moet deze groep eigenaren er op kunnen blijven rekenen op dat het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt om hun erfgoedwoning op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Met een in omvang gelimiteerde subsidieregeling is die waarborg onvoldoende.

Update (22-06-2018):
Minister Slob van OCW wil de aftrekpost voor eigenaren van rijksmonumenten met ingang van 2019 omzetten in een subsidieregeling. Als de Tweede Kamer hiermee instemt, zal de subsidie maximaal 35% zijn van de gemaakte kosten om hun rijksmonument in stand te houden.  

Update (17-10-2018): 
De Tweede Kamer stemde op 16 oktober 2018 in met de afschaffing van de aftrek voor onderhoudskosten aan rijksmonumenten. Als de Eerste Kamer later dit jaar ook akkoord gaat, dan zal de monumentenaftrek per 1 januari 2019 tot het verleden behoren. Vanaf die datum kunnen eigenaren van rijksmonumenten wel aanspraak maken op een subsidieregeling van maximaal 35% van de kosten om het monument in een goede staat van onderhoud te houden.

 

Meer nieuws

Wilt u meer achtergronden weten of bent u op zoek naar oudere nieuwsberichten?

Naar het nieuwsarchief