Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt op de woningmarkt en bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit. Berichten ouder dan een maand zijn terug te vinden in ons nieuwsarchief.

Bekijk ook eens ons blogoverzicht of blader online door Eigen Huis Magazine.

VEH: Verduurzaming belangrijkste verkiezingsthema bij huiseigenaren

Geplaatst op 15 mrt 2019 , bijgewerkt 15 mrt 2019, 15:30

Verduurzaming van de bestaande woningen is voor huiseigenaren het belangrijkste thema bij de provinciale statenverkiezing, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Op de vraag ‘Wat is voor u het belangrijkste thema voor de leefomgeving in uw provincie’ kiest 28% van de huiseigenaren voor ‘verduurzamingsopgave van bestaande woningen’. Van de bestuurders* zet slechts 12% dit thema bovenaan. Bij zowel bestuurders als huiseigenaren staat ‘invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen’ op plaats twee. Het woningaanbod is voor een kwart van de bestuurders het derde grote thema, terwijl nog geen 10% van de huiseigenaren dit erg belangrijk vindt. 

*Bestuurders: Statenleden, Wethouders, Gemeenteraadsleden, Burgemeesters, Eerste en Tweede  Kamerleden etc.

Provincie moet verduurzaming stimuleren

Bestuurders en huiseigenaren verschillen nauwelijks van mening over de energietransitie. Beiden zijn voorstander van subsidies voor het verduurzamen van woningen en beiden vinden daarbij het draagvlak onder burgers belangrijk. 
Van beide groepen vindt driekwart dat provincies het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moeten stimuleren en ruim tweede derde dat mensen met een laag inkomen relatief meer subsidie of andere hulp moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning. Een meerderheid van zowel bestuurders als huiseigenaren vindt niet dat gemeenten gedwongen moeten worden om (meer) windmolens te plaatsen.

Woningbouw ja, maar niet in het groen

Onder zowel huiseigenaren als bestuurders is 80% het eens met de noodzaak om meer woningen te bouwen. En dan niet alleen voor de veelgenoemde starters, ook voor senioren. Maar er mag alleen gebouwd worden als er geen groen verdwijnt, vindt 60% van de huiseigenaren en 50% van de bestuurders. Beiden vinden dat de provincie geld ter beschikking moet stellen waarmee goedkope woningen kunnen worden gebouwd. Tot slot hebben meer politieke bestuurders (77%) dan huiseigenaren (58%) aangegeven dat ze voorstander zijn om gemeenten meer zeggenschap te geven over waar gebouwd kan worden. 

Meer burgerinvloed bij grote veranderingen 

Bestuurders en huiseigenaren vinden het belangrijk dat bewoners invloed hebben bij grote ruimtelijke veranderingen. Bijna de helft van de huiseigenaren is voorstander van een referendum bij belangrijke beslissingen die invloed hebben op hun leefomgeving. Onder bestuurders is daar beduidend minder steun voor: maar iets meer dan een kwart is enthousiast over dergelijke volksraadplegingen. Tot slot is bijna driekwart van de huiseigenaren van mening dat zij te laat worden betrokken bij grootschalige veranderingen. Opvallend is dat bijna 60% van de bestuurders het daar mee eens is.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 leden van Vereniging Eigen Huis en 22.000 politieke bestuurders. Door het aantal respondenten te wegen is het onderzoek representatief voor alle 4,3 miljoen woningeigenaren. De resultaten van het onderzoek staan voor alle provincies op onze pagina over de verkiezingen. Het onderzoek peilt de mening van woningeigenaren en bestuurders op een aantal relevante thema’s. Vereniging Eigen Huis heeft geen waardeoordeel over de uitkomsten en geeft geen stemadvies. In Nederland zijn 7,7 miljoen huishoudens waarvan 57% woont in een koopwoning en 43% in een huurwoning.

Meer nieuws

Wilt u meer achtergronden weten of bent u op zoek naar oudere nieuwsberichten?

Naar het nieuwsarchief