Appartement en eigendom: wat is van wie?

Van wie zijn de kozijnen? En van wie is het balkon of de vloer? Het zijn vragen waar bewoners van een appartement mee te maken krijgen. Wat is nu eigenlijk privé-eigendom en wat niet?

Splitsingsreglement

Elk appartementencomplex heeft een splitsingsreglement. Hierin staan de regels waaraan bewoners zich moeten houden en welke zaken gemeenschappelijk zijn. De Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor onderhoud aan de 'gemeenschappelijke delen' van het gebouw. Onderhoud aan een privégedeelte moet een appartementseigenaar zelf regelen en betalen.  

De volgende onderdelen van een appartementencomplex zijn gemeenschappelijk: de fundering, de constructie, de gevel, het dak, de grond, de hal, de gang, het trappenhuis, de lift en hoofdleidingen van gas, elektra, water en riolering. De betonnen vloer is gemeenschappelijk, maar wat daarop ligt, bijvoorbeeld laminaat, is privé. Ook balkons behoren in principe tot het privégedeelte. Maar de constructie van het balkon is weer gemeenschappelijk, omdat het van belang is voor de stabiliteit van het hele pand. 

Onduidelijkheid? Dan stemmen 

Hoe zit het met kozijnen? Hoewel kozijnen in de gemeenschappelijke gevel zitten, zijn ze niet altijd gemeenschappelijk. Wanneer onduidelijk is of iets onder de gemeenschappelijke gedeelten valt, moet de VvE daar tijdens een vergadering over stemmen. 

Lees ook het artikel 'Niet alles in je appartement is je eigendom' uit Eigen Huis Magazine.

 

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden