Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam is duur en ingewikkeld

Geplaatst op 24 mei 2016 , bijgewerkt 26 mei 2016, 17:01

De plannen van gemeente Amsterdam voor een nieuw erfpachtstelsel zijn te duur en ingewikkeld. Dat blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau RIGO dat in opdracht van Vereniging Eigen Huis is gemaakt.

De gemeente rekent met te hoge grondwaarden en een te hoog canontarief. Daarnaast hebben Vereniging Eigen Huis en RIGO grote twijfels bij de voorgestelde methode van het bepalen van de grondwaarde, de verouderingsfactor en de buurtgrondquote.

Nieuw stelsel

Amsterdam is al langer bezig met het vormgeven van een nieuw erfpachtstelsel. Woningeigenaren kunnen straks de erfpacht in een keer afkopen of kiezen voor een periodieke betaling die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht de gemeente 70 procent meer inkomsten oplevert. Dat betekent flink hogere kosten voor erfpachters. Het aantal Amsterdammers dat vrijwillig overstapt, zal met dit voorstel dan ook nihil zijn.

In het rapport doen RIGO en Vereniging Eigen Huis een aantal suggesties dat de overstap eerlijker en eenvoudiger moet maken. Naar verwachting zal de gemeente de plannen voor nieuwbouw op erfpachtgrond in juni naar de gemeenteraad sturen. In het najaar wordt gekeken naar de overgangsregeling voor bestaande erfpachters.

Reactie

De gemeente Amsterdam is van mening dat er onjuiste aannames in het rapport zitten. Vereniging Eigen Huis en RIGO hebben deze kritiek bij de gemeente weerlegd. Het nieuwe erfpachtstelsel is inderdaad nog niet volledig uitgewerkt. Vereniging Eigen Huis hoopt juist dat haar commentaar een bijdrage levert aan een betaalbaar en eenvoudig systeem.  

Rapport RIGO - Eeuwigdurende erfpacht Amsterdam (pdf)