Erfpacht Amsterdam veel te duur

Geplaatst op 03 feb 2017 , bijgewerkt 03 feb 2017, 14:34

Update: Waarom erfpachtplan aan diefstel grenst (PDF)

Fouten in de nieuwe Amsterdamse erfpachtplannen maken de afkoopsommen en erfpachtcanon veel te duur. Huiseigenaren zien op de website van de gemeente vaak absurd hoge bedragen. Daardoor dreigt wonen voor veel Amsterdammers onbetaalbaar te worden. Vereniging Eigen Huis vindt dat de plannen zo snel mogelijk van tafel moeten.

Ontwerpfouten

Uit onderzoek van RIGO - in opdracht van Vereniging Eigen Huis - blijkt dat in het erfpachtvoorstel van de gemeente Amsterdam een aantal ernstige ontwerpfouten zit. De gemeente berekent de waarde van de locatie van de woning twee keer mee: eenmaal via de WOZ-waarde, de tweede maal met een buurtfactor. Ook pakt de gemeente de waardestijging af als huiseigenaren door renovatie of funderingsherstel zorgen dat hun huis meer waard wordt.

Ongepast

De gemeente legt haar erfpachters daarnaast een ongepast hoge tijdsdruk op: alleen de snelste beslissers profiteren dit jaar van een zogenaamde korting. Vereniging Eigen Huis vindt dat erfpachters zonder druk van prijsverhogingen en met een onafhankelijk advies een weloverwogen beslissing moeten kunnen nemen.

Aanbevelingen

Vereniging Eigen Huis en onderzoeksbureau RIGO hebben nog meer fouten geconstateerd in de Amsterdamse erfpachtplannen en doen ook aanbevelingen voor verbetering. Meer daarover leest u in het persbericht en het rapport ‘Eeuwigdurend duur’.