WOZ-waarde opvragen

Geplaatst op 23 feb 2017 , bijgewerkt 23 feb 2017, 15:00

Sinds 1 oktober 2016 zijn gemeenten verplicht om de WOZ-waarden van woningen openbaar te maken. Dat is prettig als u bezwaar wilt maken tegen een te hoge ozb-aanslag.

Deze weken versturen gemeenten hun gecombineerde WOZ-waarde en ozb-aanslag. Iedereen kan zijn eigen WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen en die informatie gebruiken bij een bezwaar of beroep tegen de WOZ-waarde van zijn eigen woning.

Om WOZ-waarden makkelijk op te kunnen vragen, is het WOZ-waardeloket opgericht. Helaas zijn nog niet alle gemeenten hierop aangesloten. Eerder heeft Vereniging Eigen Huis gemeenten opgeroepen om vaart te maken met de aansluiting op het Waardeloket. In het overzicht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kunt u zien welke gemeenten wel en welke nog niet staan vermeld.

Let op!

  • Iedere gemeente moet zijn WOZ-waarden openbaar maken, ook als zij nog niet zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket. Helaas is niet op iedere gemeentewebsite even duidelijk te lezen op welke manier WOZ-waarden kunnen worden opgevraagd. Als u er op de website niet uit komt, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met uw gemeente.

  • Als uw gemeente wel is aangesloten op het WOZ-waardeloket, kan het voorkomen dat de getoonde informatie verouderd is. Voor sommige gemeenten staat de WOZ-informatie uit 2016 vermeld (met waardepeildatum 1 januari 2015). Deze oude waarden kunnen niet meer worden gebruikt om uw bezwaar in 2017 mee te onderbouwen. Vereniging Eigen Huis heeft dit probleem onder de aandacht gebracht van toezichthouder de Waarderingskamer en aangedrongen op verbetering. 

Wat kunt u doen?

Als u de WOZ-waarde van een woning wilt opvragen en uw gemeente is nog niet aangesloten op het Waardeloket, of de informatie is achterhaald, neem dan contact op met uw gemeente. Geef aan van welke woningen u de WOZ-waarde wenst. 

Houd rekening met de bezwaartermijn van 6 weken na de dagtekening van uw WOZ-beschikking. Als u het niet eens bent met de hoogte van uw WOZ-waarde, kunt u binnen die periode bezwaar indienen. Als u uw bezwaar nog onvoldoende kunt motiveren, bijvoorbeeld omdat u wacht op de opgevraagde WOZ-waarden van de gemeente, kunt u het beste een proforma bezwaarschrift indienen. Hiermee verzoekt u om uitstel, zodat u in een later stadium uw bezwaar kunt aanvullen. Vereniging Eigen Huis heeft WOZ-voorbeeldbrieven gemaakt die u voor een bezwaarschrift kunt gebruiken.