Toezichthouder staat in voor goede slimme meter

Geplaatst op 20 mrt 2017 , bijgewerkt 20 mrt 2017, 13:00

Volgens toezichthouder Agentschap Telecom is de betrouwbaarheid van de slimme meter niet in het geding. Vereniging Eigen Huis heeft hierover contact gezocht met de toezichthoudende autoriteit.

In de afgelopen weken plaatsten verschillende media vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de slimme elektriciteitsmeter. Uit laboratoriumonderzoek van de TU Twente is gebleken dat onder uitzonderlijke omstandigheden verschillende digitale meters verkeerde standen kunnen aangeven. Volgens Agentschap Telecom komen deze omstandigheden normaal gesproken niet voor. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, ziet erop toe dat alleen goedgekeurde meters worden geplaatst. Ook wordt toezicht gehouden op het functioneren van de meters na plaatsing.

Vereniging Eigen Huis gaat ervan uit dat Agentschap Telecom ook in de toekomst scherp toezicht houdt op de correctheid van slimme meters. Beleidsadviseur energie Maarten Eeke van der Veen: 'Maar toezicht moet zich daarnaast niet beperken tot de techniek. Toezicht is zeker ook nodig op klachten over de slimme meter en de afhandeling van klachten van mensen die twijfelen aan de juistheid van het gemeten elektriciteitsverbruik. Consumenten met vragen kunnen in eerste instantie bij hun energieleverancier terecht. Voorkomen moet worden dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Vereniging Eigen Huis zal dit kritisch volgen.'

Netbeheer Nederland heeft een stappenplan gepubliceerd voor consumenten die toch twijfelen aan de goede werking van hun slimme meter.

Meer informatie: