Nieuw erfpachtplan Amsterdam te duur

Geplaatst op 30 mei 2017 , bijgewerkt 30 mei 2017, 13:00

Het nieuwe erfpachtsysteem in Amsterdam pakt na 2020 gemiddeld 29 % duurder uit dan het huidige plan. Vereniging Eigen Huis gaat onderzoeken of de eenzijdige verslechtering van de voorwaarden juridisch gezien wel door de beugel kan.

Na doorrekening van het herziene erfpachtplan komt erfpachtdeskundige Rob de Wildt tot de conclusie dat de uitkomst voor twee derde van de Amsterdamse huizenbezitters veel te ongunstig blijft. Voor een derde pakt het nieuwe plan gunstiger uit als zij voor 2020 kiezen voor afkoop.

Plan vol systeemfouten

Het nieuwe erfpachtvoorstel zit nog vol systeemfouten. Vereniging Eigen Huis somt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders de belangrijkste bezwaren op.  De vaststelling van de omstreden buurtstraatquote (bsq), een percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde bestaat uit de waarde van de grond, is ondoorzichtig en willekeurig, en kan van jaar tot jaar alle kanten op schieten. De verlaging van de bsq’s in het nieuwe voorstel is een ratjetoe. Het is voor veel Amsterdammers met een woning of appartement op gemeentelijke erfpachtgrond dan ook zeer te betwijfelen of het voorstel in financiële zin redelijk is.

Juridisch onderzoek

Omdat de voorwaarden eenzijdig worden verslechterd, gaat Vereniging Eigen Huis onderzoeken of dit juridisch als onredelijk kan worden aangemerkt. Als daar sprake van is, maakt de vereniging dit aanhangig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Meer informatie


Heeft u een woning op erfpachtgrond en bent u de dupe van het herziene erfpachtplan?