Burgerparticipatie: geef ideeën een kans

Geplaatst op 11 jul 2017 , bijgewerkt 11 jul 2017, 12:00

Vereniging Eigen Huis hoort keer op keer dat huiseigenaren vinden dat ze buitenspel staan bij grote bouwprojecten in hun woonomgeving. Met het Participatiehandvest roept de Vereniging de politiek daarom op om burgerparticipatie wettelijk vast te leggen. 

Zodra er energieprojecten als CO2-opslag, schaliegas, windmolens en grootschalige bouwprojecten worden aangekondigd, voelen huizenbezitters zich niet gehoord.

Burger als bondgenoot

De overheid moet de burger niet zien als tegenstander, maar als bondgenoot. Mensen hebben oprechte interesse in hun woonomgeving en komen vaak met goede ideeën, waardoor een besluit sneller kan worden genomen. Maar je moet burgerparticipatie wettelijk wel goed regelen. Want nu geloven veel mensen vaak al bij voorbaat niet dat hun inbreng enige zin heeft.

Participatiehandvest

Het Participatiehandvest van Vereniging Eigen Huis en de NLVOW geeft zes uitgangspunten die in de uitvoeringswet Omgevingswet zouden moeten worden vastgelegd. Belangrijkste is de bewonerseffectrapportage: een verplichte inventarisatie van de impact, lusten en lasten van de plannen voor bewoners en omwonenden.

Bekijk het handvest: