Salderingsregeling tot 2023 zeker

Geplaatst op 12 jul 2017 , bijgewerkt 13 jul 2017, 16:00

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen blijft ongewijzigd tot 2023. Mensen met zonnepanelen op hun huis krijgen nog tot 2023 hetzelfde tarief voor de elektriciteit die ze leveren, als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. 

Wat er daarna met de regeling gebeurt, wordt overgelaten aan het volgend kabinet. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De regeling wordt met 3 jaar verlengd tot 2023. Dat zou volgens Kamp goed zijn voor de investeringszekerheid van burgers. Ook biedt de verlenging consumenten nog wat extra tijd om over te stappen op de digitale slimme meter. Voor de onderzochte alternatieve varianten voor de huidige salderingsregeling is het namelijk noodzakelijk dat in de woning een dergelijke slimme meter aanwezig is. Volgens prognoses van de netwerkbeheerders heeft in 2020 pas 80% van alle huishoudens een slimme meter.

Alternatieven voor stimulering zonnepanelen

Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat twee van de vijf doorgerekende alternatieven voor de salderingsregeling het meest toekomstbestendig en kosteneffectief zijn. De ene variant is een aanschafsubsidie op zonnepanelen, de andere een subsidie op de levering van stroom (Kwh) door de huiseigenaar aan het elektriciteitsnet. Ook de keuze over het alternatief wordt overgelaten aan het volgend kabinet.

VEH tevreden met besluit Kamp

Vereniging Eigen Huis is blij dat de huidige salderingsregeling drie jaar langer blijft bestaan dan eerder was toegezegd, maar heeft nog veel vragen over de alternatieven. Zo is het niet duidelijk of er een overgangsregeling komt voor mensen die nu al in zonnepanelen hebben geïnvesteerd. Die keuze is vaak een opstap naar verdere verduurzaming en bewustwording. Vereniging Eigen Huis zal er bij het volgend kabinet op aandringen om ook na 2022 duidelijkheid te bieden.

In een reactie pleitte Vereniging Eigen Huis toen voor een snel Kabinetsbesluit en een goede overgangsregeling. Ook stelde Vereniging Eigen Huis randvoorwaarden waar een opvolger van de huidige regeling aan zou moeten voldoen om consumenten voldoende investeringszekerheid te bieden. Met als resultaat het huidige besluit van minister Kamp om de salderingsregeling voort te zetten.

Wat is salderen?

Bij salderen wordt op de jaarafrekening van de energieleverancier de door de gebruiker via zonnepanelen aan het net geleverde stroom afgetrokken van de afgenomen stroom. De consument betaalt geen leveringskosten, energiebelasting en opslag duurzame energie over het verbruik dat kan worden verrekend met de geleverde stroom. Iemand die in een jaar meer stroom aan het net levert dan afneemt, ontvangt daarvoor een vergoeding. De energieleverancier bepaalt de hoogte van deze vergoeding. Deze moet redelijk zijn volgens de Elektriciteitswet.

Meer informatie