VEH: gebruik 'reparatieformulier' voorwaarden bij NVM of VBO makelaar

Geplaatst op 19 aug 2017 , bijgewerkt 18 aug 2017, 12:00

Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en VastgoedPRO hebben met ingang van 1 juni de voorwaarden voor makelaarsdiensten verbeterd. Dat was nodig omdat de vorige voorwaarden waren verouderd. Het was onder meer niet meer duidelijk wat een makelaar precies doet. We hebben de NVM en VBO gevraagd ook mee te doen met de nieuwe voorwaarden. Dat doen ze vooralsnog niet. Maakt u gebruik van een VBO- of NVM-makelaar en wilt u wél de verbeterde voorwaarden, print ons ‘reparatieformulier’ en ga daarmee naar uw makelaar.

Verouderde en daardoor slechtere voorwaarden

De makelaarsvoorwaarden gelden als consumenten een makelaar inschakelen voor de aankoop of verkoop van een woning. De huidige voorwaarden van NVM en VBO zijn inmiddels verouderd.

In de nieuwe voorwaarden die de consumentenorganisaties met VastgoedPRO zijn overeengekomen is volstrekt helder geregeld wat de makelaar precies gaat doen om tot de verkoop of aankoop van een woning te komen en welke vergoeding de makelaar ontvangt voor zijn inspanningen. Daartoe zijn naast de algemene voorwaarden een modelopdracht opgesteld en een prijslijst. Op die manier wordt het voor consumenten gemakkelijker om offertes van makelaars te vergelijken.

Ook zijn de algemene voorwaarden in begrijpelijke taal opschreven zodat de meeste consumenten de betekenis daarvan kunnen doorgronden. Vaktermen en juridisch jargon zijn uit de voorwaarden verdwenen. Tenslotte zijn inhoudelijke verbeteringen overeengekomen met VastgoedPRO over de gevolgen van bijzondere situaties die kunnen voorkomen zoals een echtscheiding of overlijden aan de kant van de opdrachtgever.

Wat wordt er met het 'reparatieformulier' verbeterd?

 1. Welke werkzaamheden
  In de algemene voorwaarden van VBO en NVM is niet goed verwoord welke werkzaamheden de makelaar precies gaat uitvoeren.
 2. Toebedeling woning (bijvoorbeeld bij echtscheiding)
  Bij echtscheiding komt het regelmatig voor dat een van de partners in de te koop staande woning blijft wonen. De ene (ex-)partner neemt dan het aandeel van de ander over. Bij de NVM en VBO heeft de makelaar dan recht op de volledige courtage. Stel dat u beiden voor de helft eigenaar bent, dan is het reëler als de makelaar de helft van de eerder afgesproken vergoeding (courtage) krijgt.
 3. Overlijden
  Bij overlijden van de opdrachtgever kunnen de erfgenamen op grond van de NVM- en VBO-voorwaarden niet kiezen of zij de overeenkomst beëindigen of voortzetten. De opdracht eindigt en de makelaar kan naast de gemaakte kosten een deel van de vergoeding (courtage) opeisen. Het is redelijker als de erfgenamen wél de keuze hebben tussen beëindigen of voortzetten. Als er gekozen wordt voor stopzetten, is het uitgangspunt dat alleen de gemaakte kosten worden vergoed.
 4. Teruggave opdracht
  Bij de NVM en VBO zijn de gevolgen van teruggave van de opdracht door de makelaar wegens ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de consument niet geregeld. Het is beter als hier een duidelijke afspraak over gemaakt wordt. 
 5. Hinderen werk makelaar
  Bij de NVM en VBO bent u de makelaar ook courtage verschuldigd als u een koopovereenkomst sluit nadat de opdracht aan de makelaar is beëindigd en u de activiteiten van de makelaar heeft belemmerd. Wij vinden deze bepaling niet consumentvriendelijk.

Makelaar verschuilt zich achter ‘maatwerk’

Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van VEH: 'Ook de minister heeft er naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer op aangedrongen dat makelaars duidelijk zijn over hun tarieven. Zij verschuilen zich nu te vaak achter het argument dat het werk van een makelaar ‘maatwerk’ betreft.  Daarnaast worden consumenten regelmatig verrast met bijkomende kosten die de makelaar in rekening brengt maar waarover helemaal geen afspraken zijn gemaakt. Het is goed om te zien dat VastgoedPRO als eerste makelaarsorganisatie de noodzaak van verbeteringen heeft onderkend en met de consumentenorganisaties tot goede afspraken is gekomen.'

Makelaars moeten werken aan een beter imago

De makelaardij heeft een slecht imago onder de Nederlandse bevolking, zo bleek onlangs nog uit onderzoek van VEH*. Slechts 6% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de beroepsgroep. Makelaars worden er vaak van verdacht zich vooral te richten op snel geld verdienen. Rob Mulder: “Dit slechte imago maakt het des te belangrijker dat makelaarsorganisaties zich van hun goede kant laten zien en de nieuwe, betere en meer consumentvriendelijke voorwaarden omarmen.

'Reparatieformulier' laten ondertekenen door NVM of VBO

De verouderde algemene voorwaarden die de NVM- en VBO-makelaars nu nog toepassen, zijn voor de consument op de belangrijkste punten te repareren als zij hun makelaar bij het verlenen van een verkoop- of aankoop-opdracht een zogenaamd ‘reparatieformulier’ als bijlage laten ondertekenen.

De nieuwe voorwaarden kennen een geschiedenis van langdurig en intensief overleg, ook met NVM en VBO. Uiteindelijk hebben NVM en VBO besloten om af te haken. De onderhandelingspartijen gaan nog in overleg in een commissie van de SER om opnieuw te bespreken of ook de NVM en de VBO tot moderne algemene voorwaarden willen komen.