Erfpachtvoorstel Utrecht moet beter

Geplaatst op 22 aug 2017 , bijgewerkt 22 aug 2017, 14:00

De regeling die de gemeente Utrecht voorstelt om erfpacht eeuwigdurend te kunnen afkopen pakt te duur uit, vindt Vereniging Eigen Huis. De vereniging pleit in een brief aan de gemeente voor een betere regeling voor erfpachters.

Vereniging Eigen Huis heeft research- en adviesbureau RIGO advies laten uitbrengen. Op basis van dit advies concludeert de vereniging dat de voorgestelde regeling voor huiseigenaren nog steeds duurder uitpakt dan de eerdere omzettingsregeling uit 2003.

In het advies staat een voorstel om de uitgangspunten van de regeling aan te passen. Hiermee zijn de Utrechtse erfpachters beter af.

3500 woningen op erfpachtgrond

In de gemeente Utrecht staan nog zo’n 3500 woningen op erfpachtgrond. Hiervoor moeten zogenoemde canonkosten worden betaald.

De gemeente wil huiseigenaren de mogelijkheid geven om de erfpacht in één keer en eeuwigdurend te kunnen afkopen. Vereniging Eigen Huis vindt dit positief, mits de erfpachters een redelijke en betaalbare regeling krijgen aangeboden. 

Op 24 augustus is er een raadsinformatiebijeenkomst waar ook de erfpachtconversie op de agenda staat.

Meer informatie