Energienota veel hoger dan voorzien

Geplaatst op 13 sep 2017 , bijgewerkt 13 sep 2017, 13:00

Huishoudens gaan volgend jaar flink meer ODE-belasting betalen. Vooral huishoudens die geen geld hebben om hun huis energiezuiniger te maken, zijn de dupe. Onrechtvaardig, vindt Vereniging Eigen Huis.

Wat is de ODE? 

ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. Dit is een heffing die consumenten sinds 1 januari 2013 betalen via de energierekening. Het is een extra belasting naast de energiebelasting. De ODE is ingevoerd om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) te financieren. Deze subsidieregeling moet investeringen van het bedrijfsleven in duurzame energie stimuleren. Huishoudens en bedrijven dragen ieder voor circa 50 % bij aan de SDE+. 

Flink meer ODE

Minister Kamp gaf eerder aan dat huishoudens volgend jaar flink meer ODE gaan betalen. Volgens berekeningen van Vereniging Eigen Huis komt de stijging nog 16 % hoger uit dan door Kamp is voorgespiegeld. In 2013 maakte Kamp bekend dat hij uitgaat van een jaarlijkse stijging van de ODE tot gemiddeld € 214 in 2023. Hij is er in zijn berekening echter vanuit gegaan dat het energieverbruik van een gemiddeld gezin elk jaar daalt, omdat zij energiebesparende maatregelen zouden nemen. 

Huishoudens de dupe

Vrijwel iedereen betaalt volgend jaar dus flink meer ODE. En huishoudens die het geld niet hebben om energiebesparende maatregelen te nemen, gaan nog veel meer betalen. Zij zien hun rekening door de verhoogde ODE-tarieven veel meer stijgen dan voor een gemiddeld gezin is aangekondigd door de minister.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur energie van Vereniging Eigen Huis: ‘Wij vinden het onrechtvaardig dat juist de consumenten die niet kunnen besparen zo worden gestraft. Vooral omdat grote groepen financieel helemaal niet in staat zijn om stappen te zetten om hun huis energiezuiniger te maken. Een krachtig financieel stimuleringsbeleid voor consumenten was de afgelopen jaren ver te zoeken. Maar de consumenten die hun verbruik niet kunnen minderen, betalen de komende jaren wel de rekening.’

Meer informatie

Lees de blog van Bobby Raghoenath