Geen loonstijging, minder hypotheek

Geplaatst op 20 okt 2017 , bijgewerkt 20 okt 2017, 10:34

Huizenkopers die geen loonstijging verwachten, kunnen in 2018 soms duizenden euro’s minder hypotheek krijgen. Dit blijkt uit berekeningen van Vereniging Eigen Huis op basis van het Nibud-advies hypotheeknormen 2018.

De financiële ruimte die huishoudens in 2018 hebben voor hypotheeklasten zou voor de meeste inkomens ongeveer hetzelfde zijn als in 2017. Maar mensen met een gelijkblijvend inkomen kunnen komend jaar vaak minder lenen, concludeert Vereniging Eigen Huis. Niet alleen de maximale hypotheek daalt, ook het percentage van het inkomen dat een koper mag besteden aan hypotheeklasten.

Huizenzoekers die geen loonstijging verwachten en maximaal moeten lenen, kunnen er dan ook beter voor zorgen nog dit jaar een bindende hypotheekofferte van hun geldverstrekker te ontvangen.

Maximale hypotheek daalt

Volgend jaar daalt de maximale hypotheek tot 100 % van de woningwaarde. Dit jaar kan nog 101 % worden geleend. Enig eigen geld is dus onmisbaar om de overdrachtsbelasting, hypotheekadvies, notaris en de verhuizing te betalen.

Wel kan een woning volgend jaar tot € 265.000 met NHG-zekerheid worden gefinancierd. Dit jaar was dat nog € 245.000. Hierdoor kunnen meer mensen een hypotheek afsluiten met NHG-garantie. Hiermee zijn ze verzekerd tegen een restschuld als onvoorziene omstandigheden leiden tot een gedwongen verkoop van de woning. Tegenover de eenmalige premiebetaling staat een rentekorting die kan oplopen tot 0,7 %.

Tweede inkomen telt zwaarder mee

Voor tweeverdieners geldt dat een groter deel van het tweede inkomen vanaf 2016 stapsgewijs wordt meegerekend bij het bepalen van de maximale hypotheek. In 2018 wordt het laagste inkomen voor 70 % meegeteld, dit jaar is dat nog voor 60 %.

Voor mensen met lagere- en middeninkomens wordt dit voordeel echter (deels) teniet gedaan door de strengere leennormen. Hierdoor kan het maximum hypotheekbedrag volgend jaar toch afnemen.

Rekenvoorbeeld tweeverdieners

Hasnah en Michel zijn op zoek naar een nieuwe woning. Hasnah heeft een bruto jaarinkomen van € 32.000 en Michel verdient € 16.000. Bij een hypotheekrente van 2,1 % kunnen zij in 2017 maximaal € 224.215 lenen. Op basis van de leennormen voor 2018 daalt hun maximale hypotheekbedrag naar € 213.538. Dat is € 10.677 minder. 

Rekenvoorbeeld alleenstaande

Pim is alleenstaand, verdient € 35.000 per jaar en is op zoek naar een huis. Bij een hypotheekrente van 2,1 %, kan hij in 2017 een bedrag van € 163.490 lenen. In 2018 is het leenbedrag € 155.705. Pim kan volgend jaar dus € 7.785 minder lenen.

Meer informatie