Feyenoord City en bewoners: geen woorden maar daden!

Geplaatst op 10 nov 2017 , bijgewerkt 10 nov 2017, 15:12

De omgeving van het Feyenoord stadion wordt vanaf 2019 opnieuw ontwikkeld. Bewoners, de gemeente Rotterdam en projectorganisatie Feyenoord City tekenden hiervoor op woensdag 8 november een convenant, dat is gebaseerd op het Participatiehandvest van Vereniging Eigen Huis. In het convenant is nauwkeurig vastgelegd hoe omwonenden bij dit grote herontwikkelingsproject worden betrokken.

Handvest voor bewonersparticipatie

In het participatiehandvest heeft Vereniging Eigen Huis zes uitgangspunten ontwikkeld die moeten zorgen dat burgers tijdig en op zorgvuldige wijze worden betrokken bij ingrijpende bouwprojecten in hun woonomgeving. De vereniging vindt dat deze uitgangspunten overal in het land bij dergelijke bouwprojecten verplicht moeten worden gesteld. Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging: 'De gemeente Rotterdam en de projectorganisatie nemen de belangen van burgers in dit omvangrijke project serieus en gebruiken de uitgangspunten van ons handvest als uitgangspunt. Dat is mooi, en een welverdiende pluim voor de Rotterdammers die dit hebben weten te bereiken. We zullen dit project aandachtig volgen en zijn betrokken bij de evaluaties van het convenant.'

Bewoners Effect Rapportage

De jaren van ‘werk in uitvoering’ zullen grote gevolgen hebben voor de bewoners. Geluid- en lichtoverlast, verkeersoverlast en veranderingen in de buurt worden vooraf in kaart worden gebracht in een zogeheten Bewoners Effectrapportage. Daarbij zijn er zijn afspraken gemaakt over het tijdig informeren en betrekken van de omwonenden.

Feyenoord City

Feyenoord City omvat naast een nieuw stadion ook een grote ontwikkelingsgebied voor Rotterdam-Zuid en een tweede leven voor het huidige complex van De Kuip. De bouw van het nieuwe stadion zal waarschijnlijk in 2019 starten. Eerst worden de daar staande bedrijven verplaatst. Naar verwachting speelt Feyenoord zijn eerste wedstrijd in het nieuwe stadion in het seizoen 2022-2023. De ontwikkeling van het overige gebied in Rotterdam-Zuid gaat dan nog zeker tien jaar duren.