VEH: Schrap de wet Hillen niet

Geplaatst op 16 nov 2017 , bijgewerkt 16 nov 2017, 16:00

‘Schrap de wet Hillen nu niet’, was de boodschap van Vereniging Eigen Huis tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 16 november. Het kabinet wil al in 2019 beginnen met het geleidelijk afbouwen van deze belastingvrijstelling voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost.

De vier coalitiepartijen willen hier in de week van 20 november al over stemmen. Namens Vereniging Eigen Huis was Rob Mulder, directeur Kennis & Belangenbehartiging, spreker tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over het kabinetsplan om de wet Hillen te schrappen. 

Vereniging Eigen Huis pleit ervoor om de wet Hillen in stand te houden en vindt dat er eerst een brede discussie moet worden gevoerd over de grote maatschappelijke betekenis van het eigenwoningbezit, in relatie tot thema’s als pensioenen en zorg. Deze discussie staat al op de agenda voor 2020.  

‘Schrappen is onverstandig’

Rob Mulder: ‘Het is erg onverstandig om het schrappen van de wet Hillen nu overhaast door te drukken. Het kabinet presenteert deze maatregel als een kleine ingreep die niemand pijn zal doen, maar uiteindelijk gaat het de overheid wel jaarlijks een miljard euro opleveren. Dat gaat mensen pijn doen die op de overheid vertrouwen. De fiscale wetgeving rondom de eigen woning moet eerst eens verstandig worden doordacht. En dat staat op de agenda voor 2020.’

‘Een eigen huis is een belangrijke levensbehoefte en is niet te vergelijken met vermogen, zoals een spaarrekening of aandelen. Bovendien raakt de maatregel ook de huidige jonge huiseigenaren die verplicht aflossen. Kunnen zij hun huis blijven betalen als ze met pensioen zijn, en eventueel extra zorg nodig hebben?’, aldus Rob Mulder in de Tweede Kamer.

Veel andere sprekers in de Tweede Kamer delen deze mening. Leo Stevens, emeritus hoogleraar Fiscale Economie, wees ook op de uitvoeringstechnische problemen die de afschaffing oplevert voor de Belastingdienst. Voormalig VVD-leider Hans Wiegel sprak van een aflosboete en van onbehoorlijk politiek handelen om dit zo snel te willen invoeren.

Afstraffen van goed gedrag

Vereniging Eigen Huis is overspoeld met bezorgde reacties over deze onaangekondigde kabinetsmaatregel en hield een peiling onder haar leden. Ruim 70% van de respondenten vindt het afschaffen van de wet Hillen een slecht plan.

In de afgelopen jaren hebben veel mensen hun hypotheek afgelost, waarbij het vooruitzicht van belastingvoordeel een stimulans was. Velen beschouwen het dan ook als het afstraffen van goed gedrag. Anderen zien de belastingingreep als bewijs van onbetrouwbaar overheidsgedrag en worden ronduit boos:
 
‘Aflossen wordt bestraft. Eerst aanmoedigen om af te lossen en nu bestraffende maatregelen invoeren.’

‘Kiezersbedrog, eerst stimuleert de regering aflossen en vervolgens wordt degene die braaf aflost, en met name de ouderen met een (bijna) afgeloste woning, gepakt.’

‘De overheid wordt zo wel erg onbetrouwbaar. Dit moet echt beter, hier kun je geen lange termijn beslissingen op nemen.’

Geen hypotheek, geen belasting

Sinds 2005 bepaalt de wet Hillen dat mensen zonder een hypotheekschuld geen belasting betalen over het eigenwoningforfait. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze fiscale regeling vanaf 2019 over een periode van 30 jaar geleidelijk wordt afgeschaft. Huiseigenaren met een afgeloste hypotheek moeten hierdoor in de toekomst toch ieder jaar weer iets meer belasting betalen over de waarde van hun woning.

Meer informatie