VEH: NAM kan zichzelf niet boven de wet plaatsen bij schadeafwikkeling

Geplaatst op 14 dec 2017 , bijgewerkt 14 dec 2017, 16:20

De NAM negeert stelselmatig het in de wet vastgelegde omgekeerde bewijsvermoeden. Een vlotte afwikkeling van gaswinningsschade wordt daardoor ernstig tegengewerkt. Vereniging Eigen Huis heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd om in te grijpen.

Vereniging Eigen Huis analyseerde twaalf rechtbankuitspraken en honderd arbitrale uitspraken. Hieruit blijkt dat de NAM dit omgekeerde vermoeden in de praktijk negeert en claims zonder grondige onderbouwing afwijst.

Bewoners naar de rechter

Bewoners lopen daardoor nog steeds tegen een muur op; zij moeten naar de arbiter of de rechter om schade hersteld te krijgen. Vereniging Eigen Huis vraagt minister Wiebes in een brief ervoor te zorgen dat alle schademeldingen per direct worden opgelost met toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden.

Wat is het omgekeerde bewijsvermoeden?

Sinds 31 december 2016 wordt schade die redelijkerwijs door Groningse gaswinning kan zijn veroorzaakt, ook vermoed daardoor te zijn veroorzaakt. Dit is in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd.

Hierdoor hoeft een gedupeerde niet te bewijzen dat de schade door gaswinning komt. De NAM moet herstellen, tenzij de NAM kan bewijzen dat de schade niet door gaswinning komt.

Meer informatie