Vertrouwen Groningers in aanpak gaswinning blijft laag

Geplaatst op 28 dec 2017 , bijgewerkt 28 dec 2017, 11:22

Inwoners van het gaswinningsgebied hebben nog steeds weinig vertrouwen in de aanpak van de problemen. De gaswinningsproblematiek houdt hen in hoge mate persoonlijk bezig. Dit blijkt uit de jaarlijkse ledenpeiling van Vereniging Eigen Huis.

73 % van de respondenten heeft nog steeds weinig vertrouwen in de toekomst van het gebied. Vorig jaar was dat 77 %. De inspanningen van het afgelopen jaar hebben dus nauwelijks geleid tot een positievere kijk van de inwoners van het gaswinningsgebied.

Vereniging Eigen Huis peilde ook in 2016 en 2015 het vertrouwen van leden. Twee jaar geleden - vlak voor het aantreden van de Nationaal Coördinator Groningen – was er nog een grote middengroep van 41 % die een neutraal vertrouwen had in de aanpak van de problemen. In de afgelopen jaren heeft het grootste deel van deze groep het vertrouwen verloren.

78 % wil geen rol van de NAM bij nieuw schadeprotocol

De leden zijn duidelijk over wat de rol zou moeten zijn van de NAM bij het opstellen van een nieuw schadeprotocol: maar liefst 78 % vindt dat de NAM hier niets mee te maken mag hebben. 13 % vindt dat de rol van de NAM beperkt zou moeten blijven tot het geven van een akkoord.

De vereniging vroeg haar leden ook hoe een opkoopregeling eruit zou moeten zien. Gemene delers in de antwoorden waren dat de regeling toegankelijk, transparant en onafhankelijk zou moeten zijn.

Voorzichtig positief over Regiofonds

De plannen van het kabinet om een regiofonds op te zetten van circa 50 miljoen per jaar ter verbetering van de economie en leefbaarheid worden door 45 % (voorzichtig) positief beoordeeld.
De heersende gedachte onder deze groep is vooral: 'laten ze maar eens iets terug doen'. Bijna een kwart van de ondervraagden is hier negatief over, zij vinden het 'een fooi' of geloven niet dat er iets van terechtkomt.

Mening van bewoners moet zwaar tellen

Vereniging Eigen Huis heeft de uitkomsten van het onderzoek aan de Tweede Kamer, minister Wiebes en Nationaal Coördinator Groningen Alders gestuurd.

Belangenbehartiger Groningen Steven Wayenberg: 'Er moet veel beter naar de Groningers geluisterd worden. Te vaak wordt er over hen, maar veel te weinig mét hen gesproken.'

Vereniging Eigen Huis vindt dat de mening van de bewoners zwaar moet tellen bij beslissingen over een nieuw schadeprotocol, een opkoopregeling en de rol van de NAM in het dossier.

Meer informatie