‘Burgerparticipatie bespaart miljoenen aan belastinggeld’

Geplaatst op 01 mrt 2018 , bijgewerkt 01 mrt 2018, 15:00

Nederland kan honderden miljoenen euro’s aan belastinggeld besparen als omwonenden eerder en beter worden betrokken bij ingrijpende bouwprojecten in hun buurt. Dat zegt universitair docent Risicomanagement Eelco de Groot in Eigen Huis Magazine.

Meer burgerparticipatie kan dure bezwaarprocedures voorkomen en het ‘afnemende vertrouwen' in de overheid herstellen, stelt de Groot. Burgerparticipatie is volgens hem in Frankrijk, Denemarken, Spanje, Italië, VS en zelfs Congo beter geregeld dan in Nederland.

De nieuwe Omgevingswet bood de kans om goede juridische waarborgen voor participatie op te nemen. Maar door het ontbreken van harde sancties blijft de verplichting om burgers bij besluitvorming over hun leefomgeving te betrekken een papieren letter.

Participatiehandvest: betrek omwonenden

Vereniging Eigen Huis stelde vorig jaar het Participatiehandvest op. Hierin staan zes uitgangspunten waar een goede procedure voor het betrekken van omwonenden aan zou moeten voldoen. Een belangrijk onderdeel is een bewonerseffectrapportage: de impact, lusten en lasten van de plannen voor bewoners en omwonenden moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Bij het Rotterdamse project Feyenoord City is het Participatiehandvest al gebruikt als basis voor een samenwerkingsconvenant tussen bewoners, Feyenoord en de gemeente. Vereniging Eigen Huis vindt dat deze uitgangspunten in de Omgevingswet alsnog moeten worden geborgd.

Meer informatie