Gemeenten scoren een onvoldoende voor betrokkenheid

Geplaatst op 15 mrt 2018 , bijgewerkt 15 mrt 2018, 15:00

Gemeenten doen veel te weinig om omwonenden te betrekken bij grote bouwprojecten in de buurt. Bewoners die hiermee te maken hebben, geven hun gemeente gemiddeld een 4,4. Dit blijkt uit ledenonderzoek van Vereniging Eigen Huis.

De bouw van nieuwe woningen, de aanleg van wegen en de plaatsing van hoogspanningsmasten en windmolens leveren bij burgers vooral onvrede en frustratie op. Zij vinden dat ze hierover te weinig en te laat worden geïnformeerd en onvoldoende worden gehoord in het besluitvormingsproces.

Gemiddeld een 4,4

Bewoners die te maken hebben met ingrijpende bouwprojecten in hun buurt, geven hun gemeente gemiddeld een rapportcijfer van 4,4 voor de manier waarop zij bij de planvorming worden betrokken en er rekening wordt gehouden met hun belangen. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 17.000 leden.

Zelfs de gemeente Woerden, die het hoogste cijfer krijgt, scoort maar een 5,8. De gemeente Hengelo krijgt met een 3,1 het laagste waarderingscijfer. 

Rapportcijfers per gemeente

Bekijk hieronder het rapportcijfer in uw gemeente. De kaart toont alleen de gemeenten met 25 of meer respondenten. De cijfers van gemeenten met 25 tot 50 respondenten zijn indicatief.


Waarschuwing aan lokale politiek met het oog op gemeenteraadsverkiezingen

Maar liefst 80 % van de respondenten houdt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart rekening met de wijze waarop lokale politieke partijen naar bewoners luisteren bij grote projecten. 

Voor 30 % van de deelnemers is luisteren naar en rekening houden met hun belangen zelfs van doorslaggevende invloed op hun stemkeuze. Voor nieuw te vormen gemeentebesturen is rekening houden met de belangen van omwonenden daarom een van de belangrijkste opdrachten. 

‘Niet dicteren maar luisteren’

‘Bewonersinvloed serieus nemen vraagt veel meer van het gemeentebestuur dan het organiseren van een inspraakavond’, zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

‘Het is duidelijk dat er in veel gemeenten een drastische wijziging nodig is in de houding tegenover haar inwoners. Niet dicteren maar luisteren. Niet verschuilen achter regels en procedures maar open staan voor de mening van inwoners en het gesprek aangaan met een open houding.’

Grote bereidheid tot meedenken

Als het aan bewoners ligt, trekken gemeenten en omwonenden veel vaker en veel intensiever samen op bij het maken van plannen. Bijna alle respondenten (93 %) willen vroegtijdig worden geïnformeerd en maar liefst twee derde wil actief meewerken aan de plannen. 

Rob Mulder: ‘Als je de mening van bewoners serieus neemt, zal je zien dat lokale besluitvorming beter en sneller gaat. Niet iedereen kan zijn zin krijgen, maar de keuzes zijn dan transparant en uitlegbaar. Op die manier houdt iedereen er een beter gevoel aan over.’

Meer informatie