VEH: Persoonsgegevens bij Kadaster zijn onbeschermd

Geplaatst op 02 mei 2018 , bijgewerkt 02 mei 2018, 19:00

Bij het Kadaster zijn allerlei persoonsgegevens van huiseigenaren op te vragen. Vereniging Eigen Huis pleit ervoor dat persoonlijke gegevens alleen kunnen worden opgevraagd als daar een gerechtvaardigd belang voor is.

Iedereen kan via de website van het Kadaster tegen betaling koop- en hypotheekakten opvragen. Daarin staat persoonlijke informatie van huidige en vorige huiseigenaren, zoals geboortedata, woonadressen, burgerlijke staat, paspoortnummers, de koopsom van de woning en de hoogte van de ingeschreven hypotheek. Dit zal na ingang van de Europese privacywet AVG op 25 mei niet veranderen.

Vereniging Eigen Huis is al langere tijd bezorgd over de ruime wijze waarop het Kadaster privacygevoelige gegevens van huiseigenaren vrijgeeft en de gevolgen als deze gegevens op straat komen te liggen. De vereniging pleit ervoor dat iemand die bij het Kadaster persoonsgegevens van een ander opvraagt, moet kunnen aantonen een gerechtvaardigd belang te hebben. In de praktijk zijn dit professionals die betrokken zijn bij woningtransacties, zoals makelaars, notarissen en taxateurs.

Kadaster moet geen uitzondering zijn op privacyregels

De privacywet AVG maakt een uitzondering voor nationale registers, zoals het Kadaster, als de inbreuk op privacy ‘noodzakelijk en evenredig’ is. Volgens Vereniging Eigen Huis kan de huidige werkwijze van het Kadaster deze toets niet doorstaan.  Persoonsgegevens kunnen onnodig en ongecontroleerd op straat komen.

Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis: 'Wij pleiten ervoor dat persoonlijke gegevens alleen kunnen worden opgevraagd als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Bijvoorbeeld als een notaris moet verifiëren of iemand rechtmatig eigenaar is van een woning of als een gerechtsdeurwaarder beslag moet kunnen leggen.'

Interview Aleid Wolfsen in Eigen Huis Magazine

In een interview in Eigen Huis Magazine (editie mei 2018) zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: 'Het Kadaster moet wellicht adviezen gaan geven aan notarissen over dingen die niet meer in aktes mogen worden opgenomen, omdat ze anders via het Kadaster in de openbaarheid komen. En dat mag niet.'

Ook in andere registers worden veel gegevens van huiseigenaren vastgelegd, zoals in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het WOZ-waardeloket, het energielabel en het VvE-register bij de Kamer van Koophandel. Koppeling van al deze gegevens kan een schat aan persoonlijke informatie opleveren.

Lees het interview met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, in Eigen Huis Magazine: 
De bescherming van onze data wordt elke dag belangrijker'

Meer informatie