VEH: Banken zijn hardleers en onzorgvuldig

Geplaatst op 26 jun 2018 , bijgewerkt 26 jun 2018, 16:00

Banken brengen hun hypotheekklanten nog steeds te hoge boeterentes in rekening, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 'Onzorgvuldig en hardleers', zegt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

De AFM kwalificeert de uitkomst van het onderzoek als teleurstellend. Vereniging Eigen Huis vindt het kwalijk dat banken nog steeds de regels voor het berekenen van de boeterente niet goed toepassen.

Banken passen rekenregels nog steeds niet goed toe

Hoewel de regels voor de berekening van de boeterente al sinds 14 juli 2016 van kracht zijn, maken banken in een op de vijf dossiers (totaal 150) een verkeerde berekening. Hierdoor brengen zij klanten die hun hypotheek vervroegd aflossen een te hoge vergoeding (boeterente) in rekening. De overschrijding varieert van enkele euro’s tot een uitschieter van ruim € 15.000. In de meeste gevallen gaat het om enkele honderden euro’s. 

Daarnaast stelt de AFM vast dat consumenteninformatie over de berekening van de boeterente bij alle 15 onderzochte banken tekortschoot.

Openheid noodzakelijk voor herstel vertrouwen

'Het klantbelang staat nog steeds niet voorop bij de banken, hiermee wordt het vertrouwen in de financiële sector weer geschaad', vindt Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. Helaas blijkt uit het rapport van de AFM niet welke banken foutieve berekeningen gemaakt hebben. 'Wij roepen betreffende geldverstrekkers dan ook op om zelf open te zijn over de uitkomsten van het rapport en aan te geven welke groepen klanten in aanmerking komen voor compensatie.'

Oproep: corrigeer te hoge boeterente tot 2011

De vereniging maakt zich ook zorgen over de berekeningen van de boeterentes vóór 14 juli 2016. 'Hier is gepast wantrouwen op zijn plaats', zegt Nico Stolwijk. Twee recente onderzoeken van de AFM laten zien dat de door klanten betaalde vergoedingen hoger uitpakken dan het financiële nadeel dat de bank van het vervroegd aflossen heeft. Volgens de AFM was er vóór 14 juli 2016 geen wetgeving voor de berekening van de boeterente en konden aanbieders naar eigen inzicht de boete berekenen. Vereniging Eigen Huis is een andere mening toegedaan.

In overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond heeft De Volksbank onlangs besloten de boete die klanten tussen 2011 en 2016 hebben betaald opnieuw te berekenen. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond roepen alle geldverstrekkers op dit voorbeeld te volgen. Beide consumentenorganisaties zijn van mening dat daar alle aanleiding toe is en gaan alle aanbieders van hypotheken hiervoor opnieuw schriftelijk benaderen.

Meer informatie