VEH: 'Ozb stijgt volgend jaar met gemiddeld 2,2 procent'

Geplaatst op 06 dec 2018 , bijgewerkt 07 dec 2018, 11:04

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt volgend jaar met gemiddeld 2,2 %, zo blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 111 gemeenten. De belasting die huiseigenaren betalen verschilt sterk per gemeente. In Nijmegen is de ozb maar liefst vier keer zo hoog als in Den Haag.

Met stip op de eerste plaats van ozb-stijgers staat de Noord-Brabantse gemeente Cuijk. Hier schiet de ozb met maar liefst 32 % omhoog. In deze gemeente steeg de ozb in 2018 ook al fors met 12 %. Hierdoor betaalt een huiseigenaar in twee jaar tijd gemiddeld € 110 meer aan deze gemeentebelasting.

Rob Mulder, directeur belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis: 'In de gemeentebegroting staat dat deze extra belastinggelden nodig zijn om het huishoudboekje van Cuijk op orde te krijgen. De vereniging vindt het principieel onjuist dat vooral huiseigenaren opdraaien voor begrotingstekorten en voor de voorzieningen waar alle bewoners gebruik van maken. Daarom pleit de vereniging voor een ander belastingsysteem, waarbij zowel huurders als eigenaren via een algemene ingezetenenheffing meebetalen.'

Ook in de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen en Brunssum gaat de ozb volgend jaar met ruim 20 % hard omhoog. In Sittard-Geleen betalen huiseigenaren volgend jaar gemiddeld € 373 en dat is € 68 meer dan dit jaar. In Brunssum is de stijging gemiddeld € 50.

Het risico dat huiseigenaren via de ozb moeten opdraaien voor begrotingstekorten neemt alleen maar toe nu gemeenten steeds meer nieuwe taken toegewezen krijgen vanuit het Rijk. Gemeenten en huiseigenaren zullen de komende jaren onder andere grote investeringen moeten doen om wijken en woningen ’van aardgas los’ te maken.

Vereniging Eigen Huis wil niet dat huiseigenaren, bovenop hun eigen investeringen, daarvoor ook nog een hogere ozb moeten gaan betalen. De ozb mag niet het stopmiddel zijn om financiële gaten in de energietransitie te dichten.

Grote belastingverschillen

In een kwart van de gemeenten in de steekproef stijgt de belasting op de eigen woning met meer dan 3 %, in een zestal gemeenten zelfs met meer dan 10 %. Er zijn ook nog steeds forse belastingverschillen tussen de onderzochte gemeenten. Zo betaalt een huiseigenaar in Nijmegen volgend jaar gemiddeld € 545 aan ozb en dat is maar liefst 4 keer zoveel als een eigenaar in Den Haag, die gemiddeld € 130 betaalt.

Ozb soms omlaag

In 25 van de onderzochte 111 gemeenten is de ozb-aanslag volgend jaar iets lager. Grootste dalers zijn de gemeente Asten en Lansingerland met 8 %. Huiseigenaren betalen daar gemiddeld € 27 tot € 30 minder belasting. In Heemskerk daalt de ozb met gemiddeld € 19 (-7 %).

Landelijke ozb-stijging onder inflatie

Uit een steekproef van 111 gemeenten blijkt dat de gemiddelde ozb-stijging in 2019 onder de verwachte inflatie van 2,5 % blijft. Gemiddeld betalen huiseigenaren in Nederland volgend jaar € 289 aan ozb. In 2018 was dat € 283.

Over het onderzoek

Vereniging Eigen Huis rapporteert jaarlijks over de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marlyse Research. Alle genoemde bedragen in deze steekproef zijn afkomstig van de onderzochte gemeenten. Ten tijde van het onderzoek (november 2018) was de begroting in 30 gemeenten vastgesteld. In alle gemeenten is gerekend met de WOZ-waarden voor 2019. In 2018 waren er 380 Nederlandse gemeenten. Na herindeling zijn dat er per 1 januari 2019 nog 355.

Bekijk wat de ozb in uw gemeente doet

Bekijk hieronder de ozb-cijfers van een groot aantal gemeenten. Het overzicht van álle gemeenten volgt in februari; niet alle gemeenten hebben hun ozb nu al vastgesteld.

Meer informatie