Nieuw dieptepunt in bewonersvertrouwen in Gronings gaswinningsgebied

Geplaatst op 20 dec 2018 , bijgewerkt 20 dec 2018, 07:00

Bijna 80 % van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Zij zijn daardoor ook (zeer) negatief over de toekomst van het Groningse gebied. Het bewonersvertrouwen bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

Vereniging Eigen Huis peilde voor het vierde achtereenvolgende jaar het bewonersvertrouwen in het Groningse gaswinningsgebied naar het herstel van de gaswinningsschade. Meer dan 1.000 huiseigenaren reageerden op de enquête.

Onveilig wonen

Maar liefst 10 % van de huiseigenaren voelt zich ronduit onveilig in de eigen woning. Algehele gevoelens van onveiligheid in de woonomgeving leven echter veel breder. Meer dan de helft zegt hier last van te hebben.

Hoewel ruim een kwart van de huiseigenaren van mening is dat hun woning versterkt moet worden, zijn er nog maar weinig mensen die hierover duidelijkheid hebben gekregen. Van de huiseigenaren in het gaswinningsgebied weet 87 % nog steeds niet of hun woning al dan niet voor versterking in aanmerking komt. 

Massaal gebrek aan vertrouwen

Steeds meer mensen worden persoonlijk geraakt door de problemen die door de gaswinning ontstaan. Maar liefst 75 % zegt dat ze regelmatig tot dagelijks met de gevolgen bezig zijn, soms noodgedwongen om schadeherstel of versterking van hun woning te regelen. 

Ondanks alle plannen ligt de versterking al weer een jaar stil. Er ligt inmiddels een berg aan onopgeloste schades. De bewoners worden op ongehoorde en onbehoorlijke wijze aan hun lot overgelaten en zitten in grote onzekerheid. Vereniging Eigen Huis denkt dat het massale gebrek aan vertrouwen van de inwoners alleen kan verbeteren door met daadkracht en op een menswaardige manier de problemen van alle gedupeerden aan te pakken. 

Als u minister was…

Voor het eerst is de vraag gesteld: “Als u de verantwoordelijke minister was, wat zou u dan als eerste doen om de problemen aan te pakken?” Een greep uit de antwoorden: ‘Uitvoeren van de versterking en niet steeds weer opnieuw onderzoeken of die wel nodig is.’ ‘De daad bij het woord voegen en toezeggingen nakomen.’ ‘Op korte termijn versterken of slopen en vervangende nieuwbouw niet steeds uitstellen.’ ‘Eerlijk en oprecht de waarheid vertellen, en dan met spoed versterken!’ ‘De strijd en het gedoe met procedures wegnemen bij de bewoners.’

Parlementaire enquête onvermijdelijk

Het oplossen van de urgente problemen moet vooralsnog de hoogste prioriteit krijgen. Maar Vereniging Eigen Huis wil nu al dat de politiek vaststelt dat op enig moment een parlementaire enquêtecommissie dit grootschalige overheidsfalen moet onderzoeken. Alleen al van de aankondiging kan een brede waarschuwende werking uitgaan .

Weblog getroffen Groningers

Op www.eigenhuis.nl/groningen worden zeven Groningse gezinnen gevolgd die middenin de versterkingsoperaties zitten. Uit hun verhalen blijkt dat er veel op hen afkomt. Veel afspraken worden niet worden nagekomen en het gevoel van onzekerheid is groot.

Meer informatie